ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)024/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ รีโคลสเซอร์ 3 ชุด และ SF6 1 ชุด ใช้งานปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซล เกาะกูด เกาะหมาก เกาะสีชัง เกาะล้าน
ระยะเวลาขายแบบ : 6 พฤศจิกายน 2558 ถึง 17 พฤศจิกายน 2558
วันที่เสนอราคา : 20 พฤศจิกายน 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 2000000    บาท
ราคากลาง : 1388400    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25581106163552566_ประกาศราคากลาง สอบราคา รีโคลสเซอร์ SF6.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25581106163552551_ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รีโคลสเซอร SF6.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-285-5405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 6 พฤศจิกายน 2558