ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 –กบญ.(จซ) 014 /2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ วีที 1 เฟส ใช้นอกอาคาร คลาส 0.5,50 วีเอ จำนวน 78 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ : 3 มิถุนายน 2558 ถึง 12 มิถุนายน 2558
วันที่เสนอราคา : 16 มิถุนายน 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1043640    บาท
ราคากลาง : 1043640    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580602211037352_8.ประกาศราคากลาง วีที่ ซส.ก.2กบญ.(จซ.)014-58.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580602211037305_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดซื้อวีที ซส.014-58.pdf   
หมายเหตุ : ศึกษารายละเอียดแบบสอบราคา ก่อนเสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-285-5405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 2 มิถุนายน 2558