ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.) 017/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครื่องนับและตรวจธนบัตร
ระยะเวลาขายแบบ : 2 กรกฎาคม 2558 ถึง 10 กรกฎาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 13 กรกฎาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 200,000    บาท
ราคากลาง : 200,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580702141542860_ราคากลาง เครื่องนับธนบัตร.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580702141542782_ประกาศซื้อเครื่องนับธนบัตร.pdf   
หมายเหตุ : ศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขในแบบสอบราคา


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 2 กรกฎาคม 2558