ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B016/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุกลุ่มลูกถ้วย สำหรับงาน 22 เควี สฟฟ.โป่งน้ำร้อน จำนวน 3 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 14 ตุลาคม 2559 ถึง 26 ตุลาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 7 พฤศจิกายน 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 3403372.97    บาท
ราคากลาง : 3403372.97    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 353    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 170169    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาราคาต่อรายการ
-พิจารณาคุณสมบัติ ตามเงื่อนไขประกวดราคาเลขที่ ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B016/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591005141252279_ปรกาศราคากลาง ประกวดราคา ลูกถ้วย B016-59.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591005141252232_ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกวด ลูกถ้วย B016.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินชุ 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 5 ตุลาคม 2559