ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2 กบญ.(จซ.) B014/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อเสา คอร. 9 และ 12 เมตร
ระยะเวลาขายแบบ : 2 กันยายน 2558 ถึง 11 กันยายน 2558
วันที่เสนอราคา : 22 กันยายน 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 5,812,000    บาท
ราคากลาง : 5,812,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 290,600    บาท
จำนวน : 7    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580821150753126_เสา คอร. 9 และ 12 เมตร.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580821150753095_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 21 สิงหาคม 2558