ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2-กบญ.(จซ)004/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อหม้อแปลง 250 เควีเอ. ด้วยวิธีสอบราคา
ระยะเวลาขายแบบ : 6 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่เสนอราคา : 17 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,883,000    บาท
ราคากลาง : 1,883,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 06022558_ประกาศ หม้อแปลง 250 เควีเอ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 6 กุมภาพันธ์ 2558