ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2 กบญ.(จซ.) B010/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ หม้อแปลง 22 เควี 3 เฟส ชนิดทนการลัดวงจร 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 6 กรกฎาคม 2559 ถึง 15 กรกฎาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 29 กรกฎาคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 8971265.20    บาท
ราคากลาง : 8971265.20    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 448564    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาราคาต่อรายการ
-เงื่อนไขจัดซื้อตามแบบประกวดราคาเลขที่ ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B010/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590627122047433_ประกาศราคากลาง ประกวดราคา หม้อแปลง B010-59.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590627122047402_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกวดราคาหม้อแปลง B010-59.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขการจัดซื้อ ก่อนเสนอราคา


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 27 มิถุนายน 2559