ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.๒-กบษ.(บฟ.)/

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างซ่อมแซมระบบการต่อลงดินของอุปกรณ์ในลานไก ๑๑๕ เควี สถานีไฟฟ้าระยอง ๒
ระยะเวลาขายแบบ : 3 สิงหาคม 2558 ถึง 14 สิงหาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 17 สิงหาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 552,760.00    บาท
ราคากลาง : 552,760.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0-3845-5086 ต่อ 10611           Fax :    0-3878-5046           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580721145142744_ราคากลางจ้างซ่อมแซมระบบการต่อลงดินในลานไก สฟฟ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ฤชุชัย คชวัฒน์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 21 กรกฎาคม 2558