ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.07D/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ พัสดุรอง ตามแผนจัดหาปี 2560 กลุ่ม เทปพันสายไฟ
ระยะเวลาขายแบบ : 21 ธันวาคม 2559 ถึง 30 ธันวาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 12 มกราคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 3536992    บาท
ราคากลาง : 3536992    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 176850    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : พิจาราจัดซื้อ ตามเงื่อนไขจัดซื้อ แบบประกวดราคา เลขที่ ซป.ก.2กบญ.07D/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591209205425171_ประกาศราคากลาง ประกวดราคา เทปพันสาย 07D-60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591209205425155_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา 07D-60.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขการจัดซื้อ ตามแบบประกวดราคา โดยละเอียด ก่อนเสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศศินุช 094-285-5405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 9 ธันวาคม 2559