ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)026/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ 115 เควี จำนวน 17 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 11 ธันวาคม 2558 ถึง 21 ธันวาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 22 ธันวาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 747768.40    บาท
ราคากลาง : 747768.40    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 17    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25581211101031389_ประกาศราคากลาง สอบราคาพัสดุ 115 ซส.026-58.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขก่อนเสนอราคา สอบถามเพิ่มเติม ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 11 ธันวาคม 2558