ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)001/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟส 22 เควี ขนาด 315-630 เควีเอ จำนวน 5 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 9 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอราคา : 22 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1512124    บาท
ราคากลาง : 1512124    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาราคาต่อรายการ
-เงื่อนไขการจัดซื้อเป็นไปตามแบบสอบราคาเลขที่ ซส.ก.2กบญ.(จซ.)001/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600209210301471_ประกาศราคากลางสอบราคาหม้อแปลง 001-60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600209210301471_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หม้อแปลง ซส.001-60.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขการเสนอราคา ตามแบบสอบราคาก่อนเสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 9 กุมภาพันธ์ 2560