ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.014M/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 กลุ่มลวดเหล็กตีเกลียว 3 รายการ งบปรับปรุงระบบจำหน่าย
ระยะเวลาขายแบบ : 1 มีนาคม 2559 ถึง 9 มีนาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 11 มีนาคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 674,142.80    บาท
ราคากลาง : 674,142.80    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -ตามเงื่อนไขจัดซื้อ แบบสอบราคาเลขที่ ซส.ก.2กบญ.014M/2558
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590302000343765_ประกาศราคากลางสอบราคาลวดเหล็ก014M-58.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590302000343718_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสอบราคาลวดเหล็กปี58 014M-58.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขการเสนอราคาให้ชัดเจนก่อนเสนอราคา


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 2 มีนาคม 2559