ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(บฟ.)537/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ Insulation Tester 10 kV จำนวน 1 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ : 13 มีนาคม 2558 ถึง 22 มีนาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 23 มีนาคม 2558
เวลา : 8:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 350,000    บาท
ราคากลาง : 350,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455147 ต่อ 10623           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 13032558_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 13032558_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นรินทร์ กิจเจริญวรากุล    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 13 มีนาคม 2558