ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบง.(จซ.) 009/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 95 ต.มม.
ระยะเวลาขายแบบ : 12 มีนาคม 2558 ถึง 23 มีนาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 26 มีนาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1672000    บาท
ราคากลาง : 1672000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 09032558_ประกาศราคากลาง สอบราคาสายไฟ ซส.009-58.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ศึกษาเพิ่มเติมตามเงื่อนไขแนบสอบราคา


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 9 มีนาคม 2558