ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2-กบล.(วฟ.)-ส-01/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อเครื่องวัดฮาร์โมนิก(Harmonic handheld analyzer) จำนวน 5 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 7 กันยายน 2558 ถึง 15 กันยายน 2558
วันที่เสนอราคา : 23 กันยายน 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1100000    บาท
ราคากลาง : 1100000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0852828008           Fax :    038467709           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580825112828133_ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580825112828086_ประกาศสอบราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สิทธิชัย บุญชัยศรี    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 25 สิงหาคม 2558