ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : นธ.(บห.)1193/2562
      รายละเอียด :
      จัดซื้อพัสดุ ลูกถ้วยแขวนแบบ 3 (แบบ 52-4) มอก. 354 สำหรับใช้งาน ขยายเขตฯ ระบบจำหน่าย งบโครงการ โทร.073-532157 FAX.073-532308 EMALL:pathenee.cha@pea.co.th
     
      ประกาศราคากลาง : 25620517150052250_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ลูกถ้วยแขวนแบบ 3 (แบบ 52-4) มอก. 354.pdf