ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : KUK ฉ.2 ขข.(กป).-215/2562
      รายละเอียด :
      จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติมอาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟส.ขข
     
      ประกาศราคากลาง : 25620517135933400_ราคาอ้างอิง.PDF