ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : KUK ฉ.2 ขข.(กป).-510/2562
      รายละเอียด :
      จ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองก๊อก ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
     
      ประกาศราคากลาง : 25620517140131654_ราคาอ้างอิง.PDF