ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2562
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงแยกเนินโมก-ตลาดเนื่องจำนงค์ บริเวณหน้า บริษัท วนชัยฯ - สุสานมาลีนน
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 723,230.69   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน 2562
      วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25620517095755863_ประกาศแผน ปป.บริเวณหน้า บริษัท วนชัยฯ - สุสานมาลีนน.pdf