ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2562
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : จ้างก่อสร้างปรับปรุงฯ ซอยอนามัยบ่อตะกั่ว ม.1 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
อนุมัติ นช.(ปบ.)038 ลว.19 ก.ค. 2561
(WBS)I-62-I-NCIA2.BY.1003
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 560,638.51   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มกราคม 2562
      วันที่ประกาศ : 21 มกราคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25620524112856075_เผยแพร่แผนบ่อตะกั่ว.pdf