ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่งลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี) ประจำปี ๒๕๖๒

Author: Admin-S3
0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์/สอบภาคปฏิบัติ การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่งลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี) สังกัด กฟต.๓

Author: Admin-S3
0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้รับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ การสอบคัดเลือกจาก บุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่ง ลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี)

Author: Admin-S3
0 Comments

รับสมัครสอบคัดเลือกจาก บุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่งลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี) โดยมีอัตรารับสมัครจำนวน ๙ อัตรา

Author: Admin-S3
0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง ลูกจ้างบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

Author: Admin-S3
0 Comments
RSS
12345

หมวดหมู่

แบนเนอร์