ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือก บุคคลจากลูกจ้าง กฟภ. ในกลุ่มตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง เป็นพนักงานวิชาชีพ ประจำปี 2563

Author: Admin-S3
0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกบุคคลจากลูกจ้าง กฟภ. ในกลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยช่าง เป็นพนักงานวิชาชีพประจำปี 2563

Author: Admin-S3
0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่งลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี) ประจำปี ๒๕๖๒

Author: Admin-S3
0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์/สอบภาคปฏิบัติ การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่งลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี) สังกัด กฟต.๓

Author: Admin-S3
0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้รับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ การสอบคัดเลือกจาก บุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่ง ลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี)

Author: Admin-S3
0 Comments
RSS
123456

หมวดหมู่

แบนเนอร์