ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) สัญญาจ้าง 2 ปี ประจำปี 2564

Author: Admin-S3
0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือก บุคคลจากลูกจ้าง กฟภ. ในกลุ่มตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง เป็นพนักงานวิชาชีพ ประจำปี 2563

Author: Admin-S3
0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกบุคคลจากลูกจ้าง กฟภ. ในกลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยช่าง เป็นพนักงานวิชาชีพประจำปี 2563

Author: Admin-S3
0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่งลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี) ประจำปี ๒๕๖๒

Author: Admin-S3
0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์/สอบภาคปฏิบัติ การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่งลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี) สังกัด กฟต.๓

Author: Admin-S3
0 Comments
RSS
123456

หมวดหมู่

แบนเนอร์