PEA สงขลาร่วมประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2563 Read more

PEA สงขลาร่วมประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2563

วันที่13 มีนาคม 2563  นายสำราญ  นิยมยาตรา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา    นายสุชาติ  มิตรเปรียญ  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสิงหนคร  พร้อมผู้บริหาร พนักงาน  ร่วมรับชมการถ่ายทอดกิจกรรมการประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2563   ผ่านระบบ VDO Conference จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(สำนักงานใหญ่) โดยมี ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธาน   พร้อมกันนี้ผู้บริหารและพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา และอำเภอสิงหนคร ได้ ร่วมกันประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ที่ห้องประชุม ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา

 

ข่าว/ภาพ  : แผนกบริการลูกค้า

                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีจุดเทียนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีจุดเทียนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

             วันที่13 ตุลาคม 2562  นายสาธิต  เรืองสังข์ รองผู้จัดการ(เทคนิค)  ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

ภาพ/ข่าว แผนกบริการลูกค้า

                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดกิจกรรมโครงการ 1ตำบล 1ช่างไฟฟ้าประจำปี2562 Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดกิจกรรมโครงการ 1ตำบล 1ช่างไฟฟ้าประจำปี2562

   วันที่8ตุลาคม 2562 นายสำราญ  นิยมยาตรา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธี โครงการ1 ตำบล1 ช่างไฟฟ้าประจำปี 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา  ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เป็นการจัดต่อเนื่องตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ PEA สงขลา ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีระยะเวลาในการจัดอบรม 4 วัน ระหว่างวันที่8ตุลาคม 2562 ถึงวันที่11ตุลาคม 2562  มีอาจารย์จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับคณะทำงานของ PEA สงขลาและPEAสิงหนคร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อรับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป
      สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการ 1ตำบล1ช่างไฟฟ้าประจำปี 2562 ครั้งนี้มุ่งเน้นในการสร้างงาน ,สร้างอาชีพ,ให้กับช่างไฟฟ้าที่ อยู่ในตำบล และชุมชน ให้มีรายได้และเป็นการสร้างเครือข่ายช่างไฟฟ้าประจำชุมชนระดับตำบล ร่วมกับPEA สงขลา ต่อไปในอนาคต

   ภาพ /ข่าว  นักข่าว PEA-s3 สงขลา

                  แผนกบริการลูกค้า

             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา

RSS
12345678910Last

หมวดหมู่

แบนเนอร์