PEAยะลา จัดทำ "โครงการแสงสว่างสู่ครัวเรือนยากจน" ประจำปี2565 ในพื้นที่จังหวัดยะลา Read more

PEAยะลา จัดทำ "โครงการแสงสว่างสู่ครัวเรือนยากจน" ประจำปี2565 ในพื้นที่จังหวัดยะลา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอยะหา ในสังกัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา เข้าดำเนิน "โครงการแสงสว่างสู่ครัวเรือนยากจน" โดยได้ดำเนินการติดระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง ตู้เมนและสายเมนไฟฟ้า ระบบกราวด์ ให้กับครอบครัวยากจนจำนวน 2 ครัวเรือน
-วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เข้าดำเนินการให้กับครัวเรือนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
-วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เข้าดำเนินการให้กับครัวเรือนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา

PEAยะลา จัดทำ "โครงแสงสว่างสู่ครัวเรือนยากจน" ประจำปี2565 ในพื้นที่จังหวัดยะลา Read more

PEAยะลา จัดทำ "โครงแสงสว่างสู่ครัวเรือนยากจน" ประจำปี2565 ในพื้นที่จังหวัดยะลา

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาบัง ในสังกัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา เข้าดำเนิน
"โครงการแสงสว่างสู่ครัวเรือนยากจน" โดยได้ดำเนินการติดระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง ตู้เมนและสายเมนไฟฟ้า ระบบกราวด์ ให้กับครอบครัวยากจนในพื้นที่ ม.4 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
PEA ยะลา ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยงานเปลี่ยนลูกถ้วยแขวนเฟส B ชำรุดแบบมีไฟ Read more

PEA ยะลา ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยงานเปลี่ยนลูกถ้วยแขวนเฟส B ชำรุดแบบมีไฟ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา จัดการฝึกทบทวนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยงานเปลี่ยนลูกถ้วยแขวนเฟส B ชำรุดแบบมีไฟ โดยมีนายศราวุธ โกศัลวิตร์ หัวหน้าชุด Hotline กฟจ.ยะลา ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานรวม 6 คน เข้าร่วมฝึกทบทวนฯ และมีนายระพีพัฒน์ พรหมยอด หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาและ จป.วิชาชีพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและการทำงานที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร (PEA Safety for All)
RSS
12345678910Last

หมวดหมู่

แบนเนอร์