คณะผู้บริหาร กฟต.3

คณะผู้บริหาร กฟต.3

 

ดูรูปภาพขนาดใหญ่