การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0

 

นโยบายต่อต้านทุจริต นโยบายกำกับกิจการที่ดี นโยบายผู้ว่าการ นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส ภาค 4 นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส กฟต.3

 


ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ประกาศเจตนารมณ์“ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก กฟภ.ไม่โกง”

 

เปิดการประกาศเจตนารมณ์

 

เปิดการประกาศเจตนารมณ์

 

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ว่าที่พันตรีไพบูลย์ ว่องวีระยุทธ์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3(ภาคใต้) จังหวัดยะลา เป็นประธาน เปิดการประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก กฟภ.ไม่โกง” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ณ หน้าอาคาร LED สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เป็นวาระแห่งชาติ

 

ที่มา : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา