ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในกลุ่มผู้ช่วยช่างและพนักงานช่าง ตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่ 3 มี.ค.2563

เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในกลุ่มผู้ช่วยช่างและพนักงานช่าง

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยช่าง ลงวันที่ 5 ม.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างในสังกัด กฟน.3 ตามประกาศรับสมัคร 25 มี.ค. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างในสังกัด กฟน.3 ตามประกาศรับสมัคร 3 มี.ค. 2563

1234567
แบนเนอร์