ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   -

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : กฟส.ท่าเรือ
รายละเอียด : ซ่อมรถเครน TADANO รุ่น AR250E หมายเลขทะเบียน 88-8332 กทม.
ระยะเวลาขายแบบ : 24 สิงหาคม 2561 ถึง 24 สิงหาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 26 กรกฎาคม 2561
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 216054.40    บาท
ราคากลาง : 216054.40    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    034562166           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : กุลธิดา ระวังงาน    E-mail : kunthida.raw@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 3 สิงหาคม 2561