ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :

เลขที่รายละเอียดวันที่ลงประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ก.1 คล(มต)47/2561 ลว.15 พ.ย.2561 จ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ แรงต่ำ 1 เฟส และ3เฟส ที่ไม่ใช้ร่วมกับซีที. 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.3 พท.(บห.) 7791 ขยายเขตฯ กลุ่มบ้านนายคลิ้ง พูลแก้ว ม.6 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง วงเงินงบประมาณ 131,470.47 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.3 พท.(บห.) 7792 ปรับปรุงฯ เสริมหม้อแปลงบ้านควนสาร ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง วงเงินงบประมาณ 283,998.87 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2กบษ.(ตบ)-2206/2561 จ้างลิดรอนต้นไม้ใกล้ไลน์ระบบสายส่ง 115 เควี สฟฟ.มสด.1-สฟฟ.มม. 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น2.บรก(กป)0092/2561 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ บว 6092 พล เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาทถ้วน 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด -
น2.บรก(กป)0092/2561 ค่าซ่อมรถยนต์ พล 80-9523 เป็นจำนวนเงิน 5,400 บาทถ้วน 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด -
นยอ.(กป) 037/2561 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูง บ้านนยายอาม - เขาวงกต(ตอนที่1) ม.1 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.3 สพร.(บห) 056 สายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน PVC 2x10 ต.มม. 600 โวลท์ (1-02-008-0501) จำนวน 5,000 เมตร 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น2.บรก(กป)0091/2561 ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ พล 80-7677 เป้นจำนวนเงิน 54,000 บาท 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด -
น2.บรก(กป)0091/2561 ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ พล 80-7677 เป็นจำนวนเงิน 54,000 บาทถ้วน 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด -
ก.1 คล(บห)46/2561 ลว.14 พ.ย.2561 จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟอ.คลองหลวง ประจำปี 2562 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.3 นว.(บป) 2834/2561 จ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านมิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 1 เฟส 3 เฟส (งดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 2561 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.2 กม.(กส.)1001/2561 จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แม่น้ำซอย 5 ม.4 ต.แม่น้ำ 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2กบษ.(ตบ)-2204/2561 ขอจ้างตัดต้นไม้ใกล้ไลน์สายส่งไลน์ สฟฟ.อต.-สฟฟ.ทสข.-โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2พจ.(ปบ.)191/2561 ด้วย กฟจ.พจ./แผนก ผปบ.กฟจ.พจ. มีความประสงค์จะจัดจ้าง เหมางานติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมป้องกันงู บนเสาไฟฟ้าในไลน์ ระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์2 สถานีพิจิตรตั้งแต่บริเวณสามแยกบ้านวังจิก - บ้านหนองไม้แดง ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมป้องกันงูบนหัวเสาไฟฟ้า ขนาด 45x80 ซม. 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2พจ.(ปบ.)190/2561 ด้วย กฟจ.พจ./แผนก ผปบ.กฟจ.พจ. มีความประสงค์จะจัดจ้าง เหมางานติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมป้องกันงู บนเสาไฟฟ้าในไลน์ ระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์2 สถานีพิจิตรตั้งแต่บริเวณสี่แยกเบี้ยวคอนกรีต - สามแยกบ้านวังจิก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมป้องกันงูบนหัวเสาไฟฟ้า ขนาด 45x80 ซม. 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1อด.2(บห)1539/2561 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ฉ.1อด.2(กส)1569 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 กฟอ.มสด.(บห.)1474/2561 จ้างเหมาเอกชน ตัด-ลิดรานต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า 22 KV ประจำปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด 14 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
อก.บษ. ลว.12 พ.ย.2561 จัดซื้อขายึด Ladder พร้อมแท่นยึด 14 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด -
อก.บษ. ลว.12 พ.ย.2561 ซื้อ Ladder พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 14 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด -