ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :

เลขที่รายละเอียดวันที่ลงประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
จะนะ (ปบ)001/2562 จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าแรงสูง 33 เควี และแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง 22 มกราคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
KUK ฉ.2 ขข.(กป).-1004/61 จ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนามแท่ง ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 22 มกราคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
KUK ฉ.2 ขข.(กป).-1002/61 จ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านกระโพธิ์น้อย ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 22 มกราคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
KUK ฉ.2 ขข.(กป).-1003/61 จ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านสนวนตะวันตก ต.ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีาะเกษ 22 มกราคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
กฟภ.กคข.ฉ(ซื้อ)-001-2562 จัดซื้อสาย Patch Cord Cat 6 ความยาว 3 เมตร และความยาว 5 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
กฟภ.กคข.ฉ(ซื้อ)-002-2562 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet)จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
กฟภ.กคข.ฉ(จ้าง)-002-2562 จ้างแก้ไขความผิดปกติระบบปรับอากาศควบคุมความชื้นอัตโนมัติ Stulz model MRD1524A จำนวน 1 ระบบ ติดตั้ง ณ อาคาร LED ชั้น 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
กฟภ.กคข.ฉ(จ้าง)-001-2562 จ้างแก้ไขความผิดปกติระบบปรับอากาศควบคุมความชื้นอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.2 กบษ.(ตบ.) 184/2562 ลว.21ม.ค.2562 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ประจำปี 2562 จำนวน 7 รายการ ราคารวม 58,240.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1. Sonax ขนาด 400 มล.(ลังละ 12 กระป๋อง): 7 ลัง
2.น็อตสแตนเลส เบอร์ 19 1/1.5 : 100 ชุด
3.น็อตสแตนเลส เบอร์ 21 2.0: 400 ชุด
4.ถุงมือผ้า : 120 คู่
5.แปรงทองเหลือง : 72 อัน
6.ผ้าดิบ : 70 เมตร
7.Contact Cleaner : 12 กระป๋อง
22 มกราคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
22 มกราคม 2562 รายละเอียด -
ต.1กฟจ.พบ.(คพ)-12/2562 จัดซื้อ หม้อแปลงขนาด 630 เควีเอ 3 เฟส 22 เควี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2562 รายละเอียด -
ก.2พนท.(กส.)/045/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) อบต.เกาะลอยบางหัก หมายเลขงาน (WBS) P-NHE02.0-H-PNTCS.1101 22 มกราคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2พนท.(กส.)/044/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายวิชัย รัตนทารส หมายเลขงาน (WBS) C-61-H-PNTCS.0339 22 มกราคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2พนท.(กส.)/043/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวกัญญ์ณณัฐ ภูจันทร์ศรี หมายเลขงาน (WBS) C-61-H-PNTCS.0337 22 มกราคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2พนท.(กส.)/042/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายณัฐพศิน ปัญญะจินตวัฒน์ หมายเลขงาน (WBS) C-61-H-PNTCS.H307 22 มกราคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2พนท.(กส.)/041/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวอัยลดา โพธิ์ผา หมายเลขงาน (WBS) C-61-H-PNTCS.0330 22 มกราคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2พนท.(กส.)/040/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายจำลอง แสงส่ง หมายเลขงาน (WBS) C-61-H-PNTCS.0329 22 มกราคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2พนท.(กส.)/039/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-61-H-PNTCS.0323 22 มกราคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2พนท.(กส.)/038/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายอนุชา จนจตุรงค์กุล หมายเลขงาน (WBS) C-61-H-PNTCS.0318 22 มกราคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2พนท.(กส.)/037/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางปัณฑิตา เพ็ชรคำ หมายเลขงาน (WBS) C-61-H-PNTCS.0317 22 มกราคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง