แผนจัดหา


Skip Navigation Links.
Collapse แผนจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2561 (ประกาศ 12 ก.ค. 2560)
ปี 2561 (แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง)
ปี 2560 (ประกาศ 1 ส.ค. 2559)
ปี 2560 (แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง)
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
Collapse ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
Collapse รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
Collapse แผนปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างแผนปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
Collapse ผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
Collapse กฟต.2กฟต.2
Collapse แผนจัดซื้อจัดจ้าง ต.2แผนจัดซื้อจัดจ้าง ต.2
ปี 2559
Collapse ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต.2ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต.2
ปี 2559
Collapse รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ต.2รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ต.2
ปี 2559
ปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.)
ปี 2558