รายงานประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาชื่อโครงการ :    ปีงบประมาณ :   

    

ปีโครงการงบประมาณ (บาท)คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
2562 จัดซื้อพัสดุกลุ่มสายไฟ จำนวน 3 รายการ 2,747,760.00 มิถุนายน 2562 15 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย IPv6 และ IPv4 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ระบบ 1,540,800.00 มิถุนายน 2562 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 การซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ 3,834,666.- มิถุนายน 2562 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) สำหรับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 3,234,149.90 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดจ้างบริการอินเตอร์เน็ตประเภทองค์กร และวงจรสื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อไปยังบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ขนาดความเร็ว 1 Gbps จำนวน 1 วงจร โดยเป็นช่องทางเฉพาะต่างประเทศ (International Traffic) 794,796.00 มิถุนายน 2562 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดเช่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก 909,500.00 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 N2.EB(จซ.)-12/2562 จัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว (TAC) พร้อมชุดต่อปลายสายและอุปกรณ์ประกอบ ระบบ 22 kV จำนวน 3 รายการ
2,376,046.28 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 โครงการ PEA LED เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบไฟฟ้ารอบโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,970,848.23 มิถุนายน 2562 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ค่าป้ายประดับตกแต่งในงานพระราชพิธีราชาภิเษก ร.10 2,550.00 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ซื้อสายสัณญาณในห้องประชุม 750.00 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างงานขยายเขต ที่ดินจัดสรรโครงการโมดิวิลล่า ซอยปลายบัว บมจ.พรอพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (เฉพาะแผนกแรงสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 185,266.00 - 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงแยกเนินโมก - ตลาดเนื่องจำนงค์ บริเวณตลาดเนื่องจำนงค์ - หน้า บริษัท วนชัยฯ 710,706.20 มิถุนายน 2562 16 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงแยกเนินโมก-ตลาดเนื่องจำนงค์ บริเวณหน้า บริษัท วนชัยฯ - สุสานมาลีนน 723,230.69 มิถุนายน 2562 16 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างก่อสร้างปรับปรุงฯ ซอยอนามัยบ่อตะกั่ว ม.1 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
อนุมัติ นช.(ปบ.)038 ลว.19 ก.ค. 2561
(WBS)I-62-I-NCIA2.BY.1003
560,638.51 มกราคม 2562 21 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงฯ บริเวณคลองขุนแก้ว ม.1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
อนุมัติ นช.(ปบ.)-001/2562 ลว. 22 ก.พ. 62
(WBS) P-TDD01.3-I-NCIIA.0007
มีนาคม 2562 18 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 พัสดุคงคลัง (Safety Stock) ประเภทลูกถ้วย จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้งานผู้ใช้ไฟ 867,470.40 มิถุนายน 2562 16 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเชลเซียส 50 ต.มม. มอก.293 จำนวน 54,000 เมตร 1,617,840.00 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้อพัสดุกลุ่มลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ 963,253.59 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานจัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิค เบอร์ 68 ให้ กฟต.2 1,255,859.00 พฤษภาคม 2562 2 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้ กฟย.เกาะเต่า (ครั้งที่ 6/2562) 18,701,460.00 พฤษภาคม 2562 2 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ