รายงานประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาชื่อโครงการ :    ปีงบประมาณ :   

    

ปีโครงการงบประมาณ (บาท)คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
2562 จัดจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน กฟภ.ปี 2562 1,089,972.00 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดจ้างปรับปรุงที่ดิน(ถมดิน)สำหรับพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าวังน้อย 2 ตามโครงการ คพส.9.3 ตามอนุมัติเลขที่ ก.1 กกค.(กค)777/2562 ลว. 12 มีนาคม 2562
15,379,987.40 มีนาคม 2562 18 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง บริษัท จตุรเทพ ฟาร์ม จำกัด ม.1 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 773,824.00 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ปรับปรุงเปลี่ยนสายบ้านมหาโพธิ (จุด 1) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 639,860.00 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์คืน 1 เฟส 2 สาย เดือน กพ.62 เอพีพี 1,063.58 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างเหมางานขยายเขตฯ กฟส.กันตัง โครงการเคหะชุมชน จังหวัดตรัง ระยะที่ 1และระยะที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 532,218.00 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนศรีภูวนารถ ช่วงที่ 2 (จุดตัดถนนราษฎร์ยินดี – จุดตัดถนนนิพัทธ์อุทิศ 1) และถนนศุภสารรังสรรค์ (จุดตัดถนนราษฎร์ยินดี – จุดตัดถนนเพชรเกษม) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตาม คพญ.1 (หาดใหญ่ Lot 3) 315,017,639.63 เมษายน 2562 18 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ค่ากระดาษชาร์ทสีฟ้า 80 แกรม 40 รีม 8,400.00 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ค่าตลับผ้าหมึก HP Laser Jet 4000 3 ตลับ 8,400.00 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้อลูกถ้วยคอมโพสิต วัสดุก่อสร้างฐานรากและจัดจ้างก่อสร้างเสาโครงเหล็ก พร้อมฐานรากและติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.Reconductor SS to SD ช่วงสถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2 (ลานไก)-สถานีไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา 4,786,966.00 เมษายน 2562 19 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้อลูกถ้วยคอมโพสิต วัสดุก่อสร้างฐานรากและจัดจ้างก่อสร้างเสาโครงเหล็ก พร้อมฐานรากและติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.Reconductor SS to SD ช่วงสถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2 (ลานไก)-สถานีไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา 1,273,721.58 เมษายน 2562 19 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้อลูกถ้วยคอมโพสิต วัสดุก่อสร้างฐานรากและจัดจ้างก่อสร้างเสาโครงเหล็ก พร้อมฐานรากและติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.Reconductor SS to SD ช่วงสถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2 (ลานไก)-สถานีไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา 9,019,464.42 เมษายน 2562 19 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เข้างานงบโครงการ คพจ.1(แผน3) และคชฟ.3 ครั้งที่ 4 ปี 2562 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding016/2562 31,879,098.50 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเข้างานงบโครงการ คพจ.1 (แผน3) และ คชฟ.3 ครั้งที่ 4 ปี 2562 31,879,098.50 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้ออุปกรณ์โหลดเบรกสวิทช์ ชนิด SF6 จำนวน 12 ชุด 2,632,232.93 มีนาคม 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้อรถหัวลากพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบชานต่ำ (Low bed) ชนิด 3 เพลา จำนวน 8 คัน และรถหัวลากพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นราบ (Flat bed) จำนวน 1 คัน 116,961,700.00 พฤษภาคม 2562 19 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดงานสัมมนาด้านการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 500,000.00 พฤษภาคม 2562 19 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 เช่าอาคารพาณิชย์เพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราวของ กฟอ.แม่ริม ระยะเวลา 19 เดือน (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนตุลาคม 2563) 722,000.00 มีนาคม 2562 13 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ ทดแทนและเพิ่มเติม จำนวน 5,185 ชุด 170,066,859.30 มีนาคม 2562 18 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดใช้ในสำนักงาน 2,353.00 มีนาคม 2562 18 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ