ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ต.1รบ.(บป.)1621/2562 ลว 15 พ.ย. 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดจ้างเหมาตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟจ.รบ. 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
ชป.ต.1 กกค.(ยค.) 002/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมครอบหลังคากระบะท้าย เสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 บนบ.(บป.) จ.eb 001/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. "งานงดจ่ายไฟ" ปี 2563 กฟอ.บ้านบึง 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA.S.2(กต.)128/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ของ กฟส.กันตัง ประจำปี 2563 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 26 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กคข.ป(จ้าง)-003-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ 3 รายการ จำนวน 54 ชุด ได้แก่ เครื่องพิมพ์ Fujitsu DL6400 จำนวน 22 ชุด, เครื่องพิมพ์ Printronix รุ่น P-5215 จำนวน 14 ชุด และเครื่องพิมพ์ Printronix รุ่น P-7220 จำนวน 18 ชุด 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจน.ป(บ)-080-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุแบบ Self-Supporting ขนาดความสูง 32 เมตร สำหรับติดตั้งสายอากาศวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จัดสรรให้สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ กฟก.2 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านมิเตอร์แรงต่ำระบบ 1 เฟส 3 เฟส (งดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์) ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 13 พื้นที่ วงเงินงบประมาณ 4,868,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลา 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 ในเขตความรับผิดชอบของกฟจ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อ.โกรกพระ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 25 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
D62100365514 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.โกสุมพิสัย ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2พน.(บห.)จ.001/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยสำนักงานและคลังพัสดุ ที่ กฟอ.พนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 25 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
ปก.ก.2กบญ.(จซ)010D/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2563 กลุ่มอุปกรณ์รับคอนสาย 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 3 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)04/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 1 รายการ(น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)04/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 25 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 สล.(บห)2230/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารสำนักงาน กฟอ.เสลภูมิ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3/ระโนด(บห.)-066/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ระโนด ประจำปี 2563 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง 14 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2กกค.(กร.)2759/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูงเคเบิ้ลใต้ดิน UG (โยธา) ข้ามทางมอเตอร์เวย์ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 บริเวณ บ้านห้วยใหญ่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง 14 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2บคย.(บห.)3360/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบริการงานรักษาความปลอดภัยประจำปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง 21 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I(EB)-008/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างสนับสนุน Facility เพื่อการปรับปรุงสายเคเบิลใต้น้ำ ระบบ 33 kV วงจรบ้าน้ำเค็ม-เกาะคอเขา จังหวัดพังงา 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง 4 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding051/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อวัตต์อาร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
D62110116238 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟ กฟส.อ.เทพา ประจำปี 2563 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง 21 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3 ตบ.1060/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยบริเวณ สำนักงาน กฟส.ตากใบ ปี 2563 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3กฟอ.ตค.(บห.)3673/2562 ลว. 13 พ.ย. 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ.กฟอ.ตาคลี ประจำปี 2563 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง 21 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง