ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 185.
จ.ก.2 บคย.(กส.)001/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายถนน0108 เชิงเนิน-ชากบก (ช่วง2) หมายเลขงาน I-62-H-BNKOM.MR.1004 15 กรกฎาคม 2562 ถึง 23 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ.ก.2 บคย.(ปบ.)001/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงย้ายระบบจำหน่ายถนน 0307 ไผ่ล้อม-บึงต้นชัน (ช่วง1) 15 กรกฎาคม 2562 ถึง 23 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)06/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสารภี จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กรกฎาคม 2562 ถึง 1 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ.ยล.(บห)-024/62 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ Front Office ที่ กฟจ.ยะลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กรกฎาคม 2562 ถึง 24 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด
ต.1 ทซ.(ปบ.)052/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาตัดต้นไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 4 รายการ 15 กรกฎาคม 2562 ถึง 24 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจน.ป(บ)-051-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กระดาษม้วน จำนวน 294 ม้วน 15 กรกฎาคม 2562 ถึง 24 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต3กกค(ยธ)1020/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองเเงะ โครงการ คพจ.1 15 กรกฎาคม 2562 ถึง 2 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
อร.(ปอจ.)05/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างงานปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection สำหรับ Indoor Switchgear 12 กรกฎาคม 2562 ถึง 19 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)05/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สาย2 จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 ลมส.(ปบ)761/2562 ลว. 12 ก.ค. 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณบ้านโปร่งขามฝาด (จุดที่1) ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กรกฎาคม 2562 ถึง 23 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M(E)-098/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่สอด (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าแม่สอด 2 และช่วงสถานีไฟฟ้าแม่สอด 2 - บริเวณทางแยก เอ็ม.เอส.เทอมินัล เพื่อเชื่อมโยงสายส่งระบบ 115 เควี เดิมที่จ่ายไฟไปสถานีไฟฟ้าแม่ระมาด จังหวัดตาก 12 กรกฎาคม 2562 ถึง 23 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 ลมส.(ปบ)762/2562 ลว. 12 ก.ค. 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 12 กรกฎาคม 2562 ถึง 23 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจน.ป(ม)-003-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ Smart Meter 3P 4W 12 กรกฎาคม 2562 ถึง 16 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3กกค.(ยธ)ebid 14/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโยธาและก่อสร้างระบบต่อลงดิน (Ground Grid) สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสทิงพระ (ชั่วคราว) 11 กรกฎาคม 2562 ถึง 23 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พท.(บห) 065/2562 ลว. 4 กรกฎาคม 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกฯ พร้อมรื้อถอนลวดหนามเดิมบริเวณสำนักงาน กฟจ.พัทลุง 10 กรกฎาคม 2562 ถึง 22 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3 กกค.(จร.)-006/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเคเบิลใต้ดินลอดถนน กฟจ.สงขลา บริเวณห้าแยกน้ำกระจาย-สะพานคลองวง , หน้าที่ทำการไปรษณีย์ อ.เมือง จ.สงขลา ตามงาน คชฟ.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562 ถึง 19 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.1ทซ.(กส.)058/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี กฟส.ท่าแซะ-สฟ.บางสะพาน2-สฟ.ปะทิว (ช่วง9/10) 10 กรกฎาคม 2562 ถึง 19 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding023/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 85,000 เมตร 10 กรกฎาคม 2562 ถึง 1 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.2กปบ.(รศ)1758/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อแบตเตอรี่ระบบไฟฟ้าสำรอง(UPS) ของอาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า กฟน.2 10 กรกฎาคม 2562 ถึง 23 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M(R)-066/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนอุดรดุษฎี(หอนาฬิกา) - ถนนโพศรี(วงเวียนน้ำพุ) จ.อุดรธานี 10 กรกฎาคม 2562 ถึง 13 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง