ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

ค้นตามปีงบประมาณ(พ.ศ.) :    ค้นตามรายไตรมาส :


ลำดับที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเรื่องวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นวันที่ประกาศ 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 50, items 1 to 20 of 1000.
1 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟอ.พัฒนานิคม ชั้น2 จ.ลพบุรี/การไฟฟ้าเขต3(ลพบุรี)ภาค1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,086,553.99 8 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
2 กฟภ.สาขาอำเภอเชียงคำ/กฟจ.พะเยา ชั้น2/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,864,148.11 22 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ
3 ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ต3)/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47,612.56 5 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ
4 แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า/กองก่อสร้างและบริหารโครงการ/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ(ต1) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 478,548.24 12 พฤศจิกายน 2562 ไฟล์ประกาศ
5 กองระบบสารสนเทศ/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า(ต3)/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92,591.89 30 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ
6 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอสะบ้าย้อย/กฟอ.จะนะ ชั้น3 จ.สงขลา การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,602,537.86 30 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
7 แผนกบริการลูกค้าและการตลาด/กฟภ.สาขาอำเภอแม่สะเรียง/กฟจ.แม่ฮ่องสอน ชั้น2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 398,199.95 22 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
8 กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ต3)/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 216,789.18 2 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
9 กองบำรุงรักษา/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ต3)/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,384,511.19 22 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
10 กองบำรุงรักษา/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ต3)/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 809,303.53 30 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
11 กองบำรุงรักษา/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ต3)/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,295,561.67 30 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ
12 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟอ.พุนพิน ชั้น2 จ.สุราษฎร์ธานี/การไฟฟ้าเขต2(นครศรีธรรมราช)ภาค4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,893,558.69 21 ตุลาคม 2562
13 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟฟ.มาบตาพุด ชั้น 2 จ.ระยอง/การไฟฟ้าเขต2(ชลบุรี) ภาค 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,545,366.79 28 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
14 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟอ.หล่มสัก ชั้น2 จ.เพชรบูรณ์/การไฟฟ้าเขต3(ลพบุรี)ภาค1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,177,809.85 7 พฤศจิกายน 2562 ไฟล์ประกาศ
15 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟฟ.มาบตาพุด ชั้น 2 จ.ระยอง/การไฟฟ้าเขต2(ชลบุรี) ภาค 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,220,358.87 28 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
16 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟจ.แม่ฮ่องสอน ชั้น2/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,799,762.63 7 พฤศจิกายน 2562 ไฟล์ประกาศ
17 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟจ.ยะลา ชั้น2/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,957,634.47 24 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
18 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟจ.หนองบัวลำภู ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อุดรธานี) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,359,827.99 1 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
19 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟจ.หนองบัวลำภู ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อุดรธานี) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,996,971.89 1 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
20 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟจ.หนองบัวลำภู ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อุดรธานี) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,099,626.51 1 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ