ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

ค้นตามปีงบประมาณ(พ.ศ.) :    ค้นตามรายไตรมาส :


ลำดับที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเลขที่โครงการในระบบ e-GPเรื่องวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นวันที่ประกาศ 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 50, items 1 to 20 of 1000.
1 กองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า/ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,145.97 14 มิถุนายน 2564 ไฟล์ประกาศ
2 กองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า/ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,564.47 14 มิถุนายน 2564 ไฟล์ประกาศ
3 กองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า/ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,629.25 14 มิถุนายน 2564
4 กองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า/ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,677.17 14 มิถุนายน 2564 ไฟล์ประกาศ
5 แผนกบริหารงานทั่วไป/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 64017110869 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,570,834.54 7 มกราคม 2564 ไฟล์ประกาศ
6 แผนกบริหารงานทั่วไป/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 63107248470 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,381,456.95 9 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
7 แผนกบริหารงานทั่วไป/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 63047535143 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 322,116.00 17 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
8 แผนกบริหารงานทั่วไป/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 64047189789 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 282,268.00 9 เมษายน 2564 ไฟล์ประกาศ
9 แผนกบัญชีและการเงิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสนามชัยเขต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมสารคาม ชั้น 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,848,879.58 9 เมษายน 2564 ไฟล์ประกาศ
10 แผนกบัญชีและการเงิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะจันทร์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม ชั้น 2 64067197204 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,201,781.50 5 เมษายน 2564 ไฟล์ประกาศ
11 กองรายได้/ฝ่ายการเงิน/สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน 64067192650 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,320.00 31 มีนาคม 2564 ไฟล์ประกาศ
12 แผนกบริหารงานทั่วไป/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 64057230209 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,303,101.13 1 เมษายน 2564 ไฟล์ประกาศ
13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวาปีปทุม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64067129530 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 622,652.93 2 เมษายน 2564 ไฟล์ประกาศ
14 แผนกบริหารงานทั่วไป/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64067121367 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,973,196.90 8 มิถุนายน 2564 ไฟล์ประกาศ
15 แผนกบัญชีและการเงิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโกสุมพิสัย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 64057380730 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 215,166.80 7 เมษายน 2564 ไฟล์ประกาศ
16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 64047418821 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 855,102.17 31 มีนาคม 2564 ไฟล์ประกาศ
17 แผนกบริหารงานทั่วไป/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 989,055.34 31 มีนาคม 2564 ไฟล์ประกาศ
18 แผนกบัญชีและการเงิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางคนที/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 64067093191 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 769,641.42 9 เมษายน 2564 ไฟล์ประกาศ
19 แผนกบัญชีและการเงิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระนวน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 64037422874 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492,200.00 7 มิถุนายน 2564
20 แผนกบัญชีและการเงิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 64047157549 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,914,822.25 10 เมษายน 2564 ไฟล์ประกาศ