ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   -

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลาขายแบบ : 18 ธันวาคม 2560 ถึง 18 ธันวาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 18 ธันวาคม 2560
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 948,020    บาท
ราคากลาง : 948,020    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 13    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25601204143959712_ราคากลาง-จ้างเหมาตัดต้นไม้-4-12-2017.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25601204143959697_ประกาศจ้างเหมาตัดต้นไม้-4-12-2017.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ สิมศิริวัฒน์    E-mail : surasak.sim@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 4 ธันวาคม 2560