ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2562
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : จัดเช่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 909,500   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม 2562
      วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25620517164845386_ประกาศแผนจัดเช่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก.TIF