แบนเนอร์

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีสำรอง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฯ (สัญญาจ้าง 2 ปี) ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยฯ (สัญญาจ้าง 2 ปี) ประจำปี 2563

ประกาศห้องสอบ และสถานที่สอบข้อเขียนในการรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฯ (สัญญาจ้าง 2 ปี)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ การรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฯ (สัญญาจ้าง 2 ปี)

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฯ (สัญญาจ้าง 2 ปี) ในวันที่ 15 - 18 กันยายน 2563

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งผู้ช่วยฯ(สัญญาจ้าง 2 ปี) รวม 15 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบต่อไปนี้

123