แบนเนอร์

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีสำรอง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฯ (สัญญาจ้าง 2 ปี) ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยฯ (สัญญาจ้าง 2 ปี) ประจำปี 2563

ประกาศห้องสอบ และสถานที่สอบข้อเขียนในการรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฯ (สัญญาจ้าง 2 ปี)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ การรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฯ (สัญญาจ้าง 2 ปี)

123