ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี  ร่วมร้องเพลงชาติในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ Read more

คณะผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ร่วมร้องเพลงชาติในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ

PEA จัดกิจกรรมวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี นายภักดี วงษาพรหม ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี  และภรรยา พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว PEA ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ Read more

PEA จัดกิจกรรมวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี นายภักดี วงษาพรหม ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี และภรรยา พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว PEA ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับมูลนิธิ-แสงไซ้กี เหตระกูล-เดลินิวส์ และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาชาวบ้านฟรี" Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับมูลนิธิ-แสงไซ้กี เหตระกูล-เดลินิวส์ และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาชาวบ้านฟรี"

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ นำโดย นายสงวน ทองไทย ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมต้อนรับคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วปอ.รุ่นที่ 27 ณ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมูลนิธิแสง -ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมกับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 โดยมีนายสวาสดิ์  ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 และอดีตผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การตรวจรักษาชาวบ้านฟรีที่ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

RSS
12345678910Last