ผลงานอ้างอิง

 

งานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

ESD Admin 0 70

งานเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟแรงสูง (Ring Main Unit) และอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว

ESD Admin 0 50

งานติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเคเบิลใต้ดิน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ESD Admin 0 86

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าและงานติดตั้งโคมไฟถนน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ESD Admin 0 83

งานให้บริการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 เควี องค์การเภสัชกรรม โรงงานธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ESD Admin 0 69
RSS
12