การให้บริการของเรา (Our Services)


1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าทุกแรงดันและสถานีไฟฟ้า 

 • ให้บริการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบแรงดันไฟฟ้า 115 เควี ชนิด Air Insulated Substation (AIS) และ Gas Insulated Substation(GIS) ทั้งแบบภายในและภายนอกอาคาร
 • ให้บริการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า 115 เควี 
 • งานก่อสร้างระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
 • งานเคเบิลใยแก้วนำแสง
 • งานระบบป้องกันและควบคุมระยะไกล

 

 

2. บริการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

 • ระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22/33 เควี 
 • ระบบไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมทั้งแบบสายอากาศและแบบ เคเบิลใต้ดิน รวมทั้งการติดตั้งเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าสำรอง

 

3.1 งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า

      ให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้าระบบแรงดันไฟฟ้า 115 เควี และระบบจำหน่ายแรงดัน 22/33 เควี โดยมีขอบเขตการให้บริการโดยสังเขปดังนี้

งานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า

 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า อาทิเช่น  Power Transformer, Circuit Breaker 115 kV, Vacuum Circuit Breaker 22 kV, Protection Relay, CT/PT, Battery and Battery Charger และอื่นๆ

  

 

3.2 งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (Preventive  Maintenance of Transformer)
 • ตรวจสอบทั่วไปและทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าหลัก (Inspection and Cleaning of Main Distribution Board)
 • ทดสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร  (Air Circuit Breaker and Relay Testing)
 • ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนทางไฟฟ้า (Insulation Testing)
 • ตรวจค่าความต้านทานหน้าสัมผัส (Contact Resistance Testing)
 • วัดค่าความต้านทานหลักดิน (Grounding Measurement)
 • ตรวจสอบระบบเคเบิลใต้ดิน (Underground) Testing)

 

 

4. งานที่ปรึกษา

 • ให้คำปรึกษาด้านระบบไฟฟ้าทุกประเภท ทุกระดับแรงดัน และการบริหารโครงการ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน