ประกาศดับไฟฟ้า

ลำดับจังหวัดพื้นที่วันเวลาที่เริ่มดับไฟวันเวลาสิ้นสุดการดับไฟ
1ขอนแก่นป้อมตำรวจ สภ.ภูเวียง - บ้านอ่างศิลา08/09/2562 08:3008/09/2562 17:00
2ขอนแก่นหน้าโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ถึง NOA03R - 0207/09/2562 08:3007/09/2562 17:00
3สุพรรณบุรีบริเวณบ้านรางผักเฉด06/09/2562 09:0009/08/2562 16:00
4ตรังบริเวณชุมชนแนวถนน ตรัง-บ้านน้ำพราย30/08/2562 09:0030/08/2562 15:00
5ชลบุรีเทพประสิทธิ์ซอย8 ตั้งแต่ PYT4S-06 (ดำแดง) ถึง P.C.Clamp กรมที่ดิน29/08/2562 09:0029/08/2562 17:00
6สกลนครทางออกหนองหลวง ถึงสี่แยกบ้านทันสมัย29/08/2562 09:0029/08/2562 17:00
7สุพรรณบุรีบริเวณบ้านรางผักเฉด29/08/2562 09:0029/08/2562 16:00
8บึงกาฬDiss ชั่วคราว บ.โนนแก้ว ถึง DDE ประปา บ.หนองหิน (อ.โซ่พิสัย)29/08/2562 08:0029/08/2562 17:00
9ชลบุรีปากซอยสุขสมบูรณ์28/08/2562 09:0028/08/2562 17:00
10กาญจนบุรีม.8 ม.9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี 28/08/2562 09:0028/08/2562 16:00
11นครศรีธรรมราชแยกบ้านหนองดี ถึง บ้านควนลำภู ฝั่งซ้าย28/08/2562 09:0028/08/2562 17:00
12สกลนครทางออกหนองหลวง ถึงสี่แยกบ้านทันสมัย27/08/2562 09:0027/08/2562 17:00
13กำแพงเพชรตั้งแต่สถานีไฟฟ้ากำแพงเพชร 2 ถึงสี่แยก ท่ามะเขือ27/08/2562 09:0027/08/2562 16:00
14สมุทรสาครบริเวณทางคู่ขนานถนนพระรามที่ 2 ขาเข้าบ้านแพ้ว27/08/2562 08:0027/08/2562 17:00
15ชลบุรีซอยบ้านนาวัง-หนองหอย26/08/2562 09:0026/08/2562 17:00
16ตรังคลองเต็ง-นานอน 26/08/2562 09:0026/08/2562 15:00
17บึงกาฬPON10S-1726/08/2562 08:0026/08/2562 17:00
18บึงกาฬฺBUA1S-21 ถึง Diss ชั่วคราว บ้านโนนแก้ว26/08/2562 08:0026/08/2562 17:00
19นครราชสีมาที่ดินจัดสรรอยู่เจริญแลนด์ ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา25/08/2562 09:0025/08/2562 16:00
20ราชบุรีกฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณซอยวัดหนองหญ้าปล้องบ้านกำนันนงค์ ถึง ดงมะม่วง ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี25/08/2562 08:3025/08/2562 16:30
21ราชบุรีกฟต.หนองปลาหมอ มีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ แยกเข้าบ่อเจ็กถึงทางเข้าวัดตะพั้น ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี25/08/2562 08:3025/08/2562 16:30
22สุพรรณบุรีบริเวณบ้านโคกหม้อ ถึง บริษัทโกลโบ ฟู๊ด25/08/2562 08:3025/08/2562 16:30
23สมุทรสาครแนวถนนสหกรณ์บางส่วน ซอยประมงศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการซีวิว ปากคลองห้าท้ายตลาด หมู่บ้านมหาชัยธานี1 ซอยภัทรชนก หมู่บ้านอิฐสวย เชิงสะพานวัดสหกรณ์25/08/2562 08:0025/08/2562 17:00
24สมุทรสาครบริเวณ ตั้งแต่สี่แยกบางน้ำจืด ถึง ปากซอยเงินประเสริฐ [ผกส. PEA Samutsakhon]25/08/2562 08:0025/08/2562 17:00
25สมุทรสาครบริเวณตั้งแต่ปากซอยมหาชัยคอนกรีต ถึง ปั๊ม ปตท.แนวถนนพระรามที่ 2 (ขาเข้า กทม.)[ผกส. PEA Samutsakhon]25/08/2562 08:0025/08/2562 17:00
26สงขลาบริเวณ ถนนเอเชีย – บางกล่ำ ตั้งแต่ ปากทางถนนหอการค้ากาญจนาภิเษก ถึง หน้าห้างหุ้นส่วนจำกัด ขำประดับ หินล้าง ฝั่งซ้าย 24/08/2562 09:0024/08/2562 17:00
27เชียงใหม่ตั้งแต่บริเวณหน้ากาดยายผัด บ้านใหม่สวรรค์ จนถึง บริเวณสวนส้มวังน้ำค้างรีสอร์ท24/08/2562 08:3024/08/2562 16:30
28บึงกาฬDiss ชั่วคราวตลาดสดโซ่พิสัย ถึง Diss ชั่วคราว บ้านหนองพันทา24/08/2562 08:0024/08/2562 17:00
29ชลบุรีซอยเฉลิมพระเกียรติ 14 23/08/2562 09:0023/08/2562 17:00
30ระยองหนองคร้า ซอย 1 หมู่ที่ 8 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง23/08/2562 09:0023/08/2562 17:00
31สระแก้วบ้านเนินมะซาง บ้านน้อย บ้านห้วย บ้านหนองแหน บ้านเหล่ากกโก บ้านคลองพันโป บ้านดง บ้านวังหิน บ้านแสงจันทร์ บ้านเนินดินแดง บ้านคุ้มไทรงาม บ้านคอลงอาราเหนือ และบ้านคลองอารางใต้23/08/2562 09:0023/08/2562 17:00
32อุดรธานีบ้านดงหนองโพธิ์ บ้านหนองตอ บ้านสูงแคน บ้านบ่อน้อย บ้านนาเยีย บ้านหนองเป็ด บ้านเชียงยืน บ้านหนองน้ำเค็ม บ้านโพธิ์ชัย บ้านอิหลุ่ง บ้านหนองหลอด ตลอดทั้งแนว รวมถึงตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง23/08/2562 09:0023/08/2562 16:00
33เชียงใหม่บ้านแม่ขิ หมู่ 1 ต.ศรีดงเย็น23/08/2562 09:0023/08/2562 16:00
34แพร่บ้านหนุน ม.1 ม.2 ม.10 ,ม.11 และบ้านดง ม.9 ต.บ้านหนุน และบ้านหนุงสุวรรณ ม.8 ต.บ้านกลาง23/08/2562 09:0023/08/2562 16:00
35อุดรธานีDIS1 บ.โนนสำราญ - UDC2S-10 สถานีอาหารสัตว์อุดรธานี23/08/2562 08:3023/08/2562 17:00
36สุพรรณบุรีบริเวณบ้านทึง ถึงบ้านโคกหม้อ23/08/2562 08:3023/08/2562 16:30
37ชลบุรีบริเวณทางเข้าบ้านมาบใหญ่ ถึง บริเวณบ้านมาบใหญ่ 23/08/2562 08:0023/08/2562 17:00
38บึงกาฬ BUA3S-2723/08/2562 08:0023/08/2562 17:00
39บึงกาฬDiss ชั่วคราว บ.คำแก้ว ถึง DDE บ้านท่าศรีชมชื่น23/08/2562 08:0023/08/2562 17:00
40ชลบุรีซอย SAFE T CUT (สุขุมวิทพัทยา 46/3)22/08/2562 09:0022/08/2562 17:00
41ชลบุรีไลน์ข้างห้วยไข่เน่าทั้งซอย22/08/2562 09:0022/08/2562 17:00
42ระยองกลุ่มบ้านตาแอ๊ด หมู่ 4 ตำบลตาสิทธิ์22/08/2562 09:0022/08/2562 17:00
43ระยองโครงการหมู่บ้าน เอสที กรีนวิลล์ 2 หมู่ 2 ตำบลแม่น้ำคู้22/08/2562 09:0022/08/2562 17:00
44ปราจีนบุรีหลังวัดโพธิ์เย็น คลองหอทองน้อย ม.9,13 ต.บางยาง22/08/2562 09:0022/08/2562 16:00
45สกลนครทางออกหนองหลวง ถึงสี่แยกบ้านทันสมัย22/08/2562 09:0022/08/2562 17:00
46เชียงใหม่ตั้งแต่หน้าโรงเรียนสบเตี๊ยะ ถึง บริเวณทิศใต้ของร้านอดิศักดิ์พาณิชย์ประมาณ 200 เมตร และพื้นที่บ้านเด่นตะวันใต้ทั้งหมด22/08/2562 09:0022/08/2562 16:00
47กำแพงเพชรหมู่บ้านสนามมิตร22/08/2562 09:0022/08/2562 12:00
48นครปฐม(ตลาดเก่าบางสาม) ม.5 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี22/08/2562 09:0022/08/2562 16:00
49ชลบุรีสี่แยกหนองชาก22/08/2562 08:0022/08/2562 17:00
50สุรินทร์ไฟฟดับกระแสไฟฟ้าสายส่งแรงสูงตั้งแต่บริเวณโหลดเบรคสวิทซ์หน้าวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ถึงบ้านขามหมู่ ที่ 7 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ 22/08/2562 08:0022/08/2562 17:00
51บึงกาฬBUA4S-2422/08/2562 08:0022/08/2562 17:00
52ศรีสะเกษบริเวณสี่แยกป้อมตำรวจถึงหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ภูสิงห์ ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ21/08/2562 10:1523/08/2562 10:15
53ชลบุรีซอยชับพรวิถี 1521/08/2562 09:0021/08/2562 17:00
54ชลบุรีซอยเพนียดช้าง ตัด DDE บริเวณเพนียดช้างซ.4 - โฮมโปร21/08/2562 09:0021/08/2562 17:00
55ระยองบ้านใต้สุน หมู่ 2 ตำบลตาสิทธิ์21/08/2562 09:0021/08/2562 17:00
56ปราจีนบุรีม.2,4 บ้านบางไทร ต.บางยาง21/08/2562 09:0021/08/2562 13:00
57สุรินทร์เส้นทางบ้านโนนระเวียงถึงบ้านปอหมัน ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์21/08/2562 09:0021/08/2562 17:00
58อุดรธานีซอยพินิจเจริญ ถึง บ้านนาทราย ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง21/08/2562 09:0021/08/2562 13:00
59เลยกฟส.วังสะพุง21/08/2562 09:0021/08/2562 16:00
60เพชรบูรณ์บริเวณสะพานบ้านคลองศรีเทพ ถึง บ้านเนินมะค่าใหญ่21/08/2562 09:0021/08/2562 15:00
61นครศรีธรรมราชบ้านวัดขนาน - สะพานข้ามแม่น้ำตาปี21/08/2562 09:0021/08/2562 16:00
62ภูเก็ต จากบริเวณสามแยกถนนเทพอนุสรณ์หน้าวัดเทพนิมิตร ไปตามแนวถนนเทพอนุสรณ์ ซอยเจริญโรจน์ , ซอยเทพอนุสรณ์๔ , หมู่บ้านพนาสนธิ์ซิตี้ ,ซอยเทพอนุสรณ์๕ , หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ , หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าแคลิฟฟอร์เนียร์ บางส่วน , ซอยเทพอนุสรณ์๖ ถึงบริเวณหน้าหมู่บ้านใบหยก 21/08/2562 09:0021/08/2562 16:30
63ภูเก็ตบริเวณซอยร่วมใจ 2 ถึง ซอยมิตรภาพ ต.ราไวย์ (Soi Rouam jai 2 to Soi Mittapap Wised Rd.)21/08/2562 09:0021/08/2562 16:30
64สงขลาบริเวณ ถนนเอเชีย ตั้งแต่ สามแยกท่าท้อน ถึง แยกควนลัง ฝั่งซ้าย21/08/2562 09:0021/08/2562 17:00
65ปราจีนบุรีข้างวัดหัวบุ่ง21/08/2562 08:3021/08/2562 17:00
66ชลบุรีตั้งแต่บริเวณสี่แยกมาบคล้า ถึง บริเวณบ้านมาบปู (ตามถนน 331 ฝั่งซ้ายมือ)21/08/2562 08:0021/08/2562 17:00
67บึงกาฬบริเวณบ้านชัยพรฝั่งขวา บ้านบังบาตรฝั่งขวา สำนักงานอนุรักษ์พันธ์พืชบึงกาฬ21/08/2562 08:0021/08/2562 17:00
68บึงกาฬBUA3R-02 ถึง BUA3S-2521/08/2562 08:0021/08/2562 17:00
69บึงกาฬDiss ชั่วคราวตลาดสดโซ่พิสัย ถึง Diss ชั่วคราว บ้านหนองพันทา21/08/2562 08:0021/08/2562 17:00
70นครพนมตรงข้าม โรงเรียน นาข่าคำพอก20/08/2562 09:3020/08/2562 16:30
71ชลบุรีซอยสุขุมวิท 21 ( ซอยบรรสือการค้า)20/08/2562 09:0020/08/2562 17:00
72ชลบุรีซอยสุขุมวิท-พัทยา27 (ซอยบ้านสวน)20/08/2562 09:0020/08/2562 17:00
73ชลบุรีซอยเนินพลับหวานตั้งแต่ตรงข้ามซอยมาบยายเลีย 45 ถึงซอยมาบยายเลีย 20 20/08/2562 09:0020/08/2562 17:00
74ปราจีนบุรีหลังวัดเทพพิทักษ์ ม.9 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง20/08/2562 09:0020/08/2562 13:00
75นครราชสีมาบ.ดอนตะเกียด-บ.หนองโบสถ์ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี 20/08/2562 09:0020/08/2562 16:30
76นครราชสีมาบริเวณซอยศิริมงคล ตรงข้าม ซาต้า เฮาส์ บูติค รีสอร์ท20/08/2562 09:0020/08/2562 16:30
77สุรินทร์บริเวณโหลดเบรคสวิทซ์เขาพนนมดิน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ถึงบ้านวารไพรศรี หมู่ที่6 ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ 20/08/2562 09:0020/08/2562 17:00
78เลยกฟส.วังสะพุง20/08/2562 09:0020/08/2562 16:00
79สกลนครทางออกหนองหลวง ถึงสี่แยกบ้านทันสมัย20/08/2562 09:0020/08/2562 17:00
80สุราษฎร์ธานีอ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี20/08/2562 09:0020/08/2562 16:00
81ตรัง.บริเวณชุมชนแนวถนน ตรัง-ห้วยยอด 20/08/2562 09:0020/08/2562 15:00
82นครราชสีมาบ้านหนองปล้อง ตำบลสระพระ อำเภอ พระทองคำ ถึงหน้าโรงเรียนถนนสุรนารายณ์20/08/2562 08:3020/08/2562 16:30
83อุดรธานีUDC02R-04 ถึง DIS4 บ.ขอนยูงท้ายบ้าน 20/08/2562 08:3020/08/2562 17:00
84แพร่ตำบลเวียงต้าทั้งหมด20/08/2562 08:3020/08/2562 16:30
85นครสวรรค์ตำบลวังน้ำลัด ตำบลตะคร้อ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์20/08/2562 08:0020/08/2562 17:00
86กำแพงเพชรขอแจ้งดับกระแสไฟฯเพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลง บริเวณเขตตลาดสดเทศบาลพรานฯ 19/08/2562 09:3019/08/2562 16:00
87ชลบุรีถนนพัทยาสาย3 หน้าร้านโจ๊โต-แยกปริญา,บริเวณถนนพัทยาเหนือ,บริเวณซอยธนาคารอาคารสงเคราะห์19/08/2562 09:0019/08/2562 17:00
88ชลบุรีซอยหนอเกตุใหญ่ตั้งแต่ปากซอยหนองเกตุใหญ่9ถึงอนามัยหนองเกตุใหญ่19/08/2562 09:0019/08/2562 17:00
89ปราจีนบุรีฝั่งวัดมูลเหล็ก ม.4,5 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง19/08/2562 09:0019/08/2562 13:00
90ปราจีนบุรีซ.เอนกบุญ (ซ.เจ๊มะลิ)19/08/2562 08:3019/08/2562 17:00
91ปราจีนบุรีหน้าร้านระเบียงนา ถึงทางรถไฟ ก่อน เชฟโรเลต19/08/2562 07:3019/08/2562 16:30
92ฉะเชิงเทราหมู่ที่ 11 , 16 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง 18/08/2562 08:3018/08/2562 17:00
93ปราจีนบุรีหมู่ 2 (สี่แยกสามทหาร) ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี18/08/2562 08:3018/08/2562 16:30
94นครราชสีมาบริเวณ ถ. 1120 หน้าครัวสวนสน ซ.หมู่บ้านจามจุรี ต.ในเมือง อ.เมือง18/08/2562 08:3018/08/2562 16:30
95พระนครศรีอยุธยาพื้นที่ อ.เสนา อ.บางบาล อ.บางซ้าย18/08/2562 08:0018/08/2562 16:00
96สมุทรสาครบริเวณตั้งแต่ปากซอยทางเข้าวัดพันท้ายนรสิงห์ ถึง แนวคลองบางน้ำจืด แนวถนนพระรามที่ 2 (ขาออก กทม.) (ผกส.Pea samutsakhon)18/08/2562 08:0018/08/2562 17:00
97สมุทรสาครโครงการเสรีแฟคตอรี่18/08/2562 08:0018/08/2562 17:00
98ลพบุรีโรงพยาบาลอานันทมหิดล17/08/2562 09:0017/08/2562 16:00
99นครราชสีมาบริเวณปากทางเข้าซอยศรีจันทร์ ถึง หน้าสถานีไฟฟ้าโคกกรวด2 (ฝั่งขาเข้าถ.มิตรภาพ)17/08/2562 09:0017/08/2562 16:30
100หนองบัวลำภูบ้านศรีเจริญ17/08/2562 09:0017/08/2562 16:00
101ปราจีนบุรีบ้านสำพันตาแถว อบต.สำพันตา17/08/2562 08:3017/08/2562 16:00
102ปราจีนบุรี หน้าร้านระเบียงนา ถึงทางรถไฟ ก่อน เชฟโรเลต17/08/2562 07:3017/08/2562 16:30
103ชลบุรีไลน์สวนมณเทียรและหมู่บ้าน VJ.Land 16/08/2562 09:0016/08/2562 17:00
104ชลบุรีหมู่บ้านศิริมงคล16/08/2562 09:0016/08/2562 17:00
105ชลบุรีปั้มบางจาก,ออฟฟิต จั๊วหลี16/08/2562 09:0016/08/2562 17:00
106ชลบุรีซอยหมู่บ้านปลายฝัน (ไลน์ ส.ซีฟู้ด)16/08/2562 09:0016/08/2562 17:00
107สระแก้วบ.คลองทรายใต้ ต.หนองตะเคียนบอน16/08/2562 09:0016/08/2562 16:00
108อำนาจเจริญ้บ้านหัวตะพาน ถึง บ้านท่ายางชุม อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ16/08/2562 09:0016/08/2562 16:30
109ขอนแก่นบ้านเมืองเพีย ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่16/08/2562 09:0016/08/2562 14:00
110อุดรธานีระหว่างบ้านมีชัย ถึง บ้านตาด ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี16/08/2562 09:0016/08/2562 16:00
111เชียงใหม่หน้าพืชสวนโลก16/08/2562 09:0016/08/2562 15:00
112ราชบุรีกฟจ.ราชบุรี.-ราชบุรียางยนต์,บ.กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)สาขาราชบุรี,ถนนท่าแจ่ซอย2,ตึกร้านเป็ดสยขาม,เพิ่มพูนศิลป์,แครีบอยราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 16/08/2562 09:0016/08/2562 17:00
113ราชบุรีกฟจ.ราชบุรี.-ตึกแป้งหอมนวดแผนไทย,ตึกอินฟินิตี้ กาแฟสด,ส้มตำบ้านส้ม,วรพลสัตว์แพทย์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 16/08/2562 09:0016/08/2562 17:00
114ราชบุรีกฟจ.ราชบุรี.-บมจ.ซีพี ออลล์ ปั๊มปตท.เมืองราช ปิโตเลียม อ.เมือง จ.ราชบุรี16/08/2562 09:0016/08/2562 17:00
115ราชบุรีกฟจ.ราชบุรี.-บมจ.ซีพีออลล์ แยกเขางู อ.เมือง จ.ราชบุรี16/08/2562 09:0016/08/2562 17:00
116ราชบุรีกฟจ.ราชบุรี.-ตึกร้านแบตเตอรี่,ตึกสำนักงาน กสทช.เขต 16,ตึกโตโยต้าสีสซิ่งสาขา ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 16/08/2562 09:0016/08/2562 17:00
117ราชบุรีกฟจ.ราชบุรี.-สยามแทรคเตอร์,หจก.เมืองราช ปิโตเลียม อ.เมือง จ.ราชบุรี16/08/2562 09:0016/08/2562 17:00
118สุพรรณบุรีบ้านดอนพรหม ถึง บ้านหนองบวบหอม ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง16/08/2562 09:0009/08/2562 12:00
119กระบี่ถนนอุตรกิจ (ฝั่งขาออก) ตั้งแต่ธนาคารกรุงศรี สาขากระบี่ ถึง ซอยปานุราช16/08/2562 09:0016/08/2562 16:00
120สุราษฎร์ธานีกฟอ.เวียงสระ ดับไฟปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบจำหน่าย บริเวณบ้านควนปรางค์ บ้านควนห้าร้อย บ.ยอมงาม หมู7และหมู่12 ตำบลคลองฉนวน อ.เวียงสระ16/08/2562 09:0016/08/2562 16:00
121ปราจีนบุรีซอยหัวบุ่ง16/08/2562 08:3016/08/2562 16:30
122เชียงใหม่หมู่บ้านร้องตีมีด16/08/2562 08:3016/08/2562 16:30
123บุรีรัมย์บริเวณบ้านดอนหนองเเหน ถึง บ้านโคกใหญ่16/08/2562 08:0016/08/2562 12:00
124บึงกาฬDiss ชั่วคราว บ.คำแก้ว ถึง DDE บ้านท่าศรีชมชื่น16/08/2562 08:0016/08/2562 17:00
125สระแก้วสี่แยกบายพาสบ้านตุ่น16/08/2562 07:3016/08/2562 17:30
126สุรินทร์ไลน์เมนฟิดเดอร์3 , 10 บ้านตาฮะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์15/08/2562 11:1515/08/2562 11:15
127ชลบุรีหมู่บ้านเอกมงคล 4 ทั้งหมู่บ้าน15/08/2562 09:0015/08/2562 17:00
128ศรีสะเกษบ้านกุดสมิง - บ้านหนองคับคา 15/08/2562 09:0015/08/2562 16:30
129อำนาจเจริญบ้านโปโล ตำบลไก่คำ ถึง บ้านไร่ ตำบลห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ15/08/2562 09:0015/08/2562 16:30
130เลยกฟส.วังสะพุง15/08/2562 09:0015/08/2562 16:00
131กำแพงเพชรปากทางเข้าบ้านหนองแดน ถึง อุทยานคลองวังเจ้า ต.โกสัมพีนคร15/08/2562 09:0015/08/2562 16:00
132ปราจีนบุรีหน้าร้านระเบียงนา ถึงทางรถไฟ ก่อน เชฟโรเลต15/08/2562 08:0015/08/2562 17:00
133นครราชสีมาบ.หัวอ่างราชดำริ ม.9 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา14/08/2562 09:0014/08/2562 15:00
134นครสวรรค์บ้านหนองกระทุ่ม ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์14/08/2562 09:0014/08/2562 17:00
135อุดรธานีDIS 6 บ.หนองฆ้อง รสต.บ.หนองฆ้อง - DIS 8 บ.ผาสุก สวนมะพร้่าว14/08/2562 08:3014/08/2562 17:00
136บึงกาฬBUA5S-11 (ดิสบ้านทองสาย) ถึง BUA5S-1314/08/2562 08:0014/08/2562 17:00
137ระยองซอย 39 มาบยางพร 13/08/2562 09:0013/08/2562 17:00
138เชียงใหม่ตั้งแต่หอพักไพศาล ถึง โรงเรียนอนุบาลวิทยาวัฒน์(ฝั่งทิศเหนือของถนน)13/08/2562 09:0013/08/2562 12:00
139ลพบุรีอู่จอดรถนครชัยแอร์ ถึง ปั้มแก๊ส พีเค (คลองเขว้า)13/08/2562 08:3013/08/2562 17:00
140ลพบุรีปั้มแก๊ส พีเค (คลองเขว้า) ถึง โค้ง บ.ลพบุรีสตาร์ช13/08/2562 08:3013/08/2562 17:00
141ลพบุรีสถานีไฟฟ้าชัยบาดาล 1 ถึง สามแยกหอนาฬิกา13/08/2562 08:3013/08/2562 12:00
142ปราจีนบุรีบริเวณหน้าวัดบ้านยาง13/08/2562 08:0013/08/2562 16:00
143บึงกาฬDISS ชั่วคราวตลาดสดโซ่พิสัย ถึง BUA1R-0413/08/2562 08:0013/08/2562 17:00
144บึงกาฬBUA5S-08 ถึง BUA5S-11 (Diss ทองสาย)13/08/2562 08:0013/08/2562 17:00
145นครราชสีมาบ้านพลับพลา ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา12/08/2562 08:3012/08/2562 16:00
146สมุทรสาครบริเวณชนเเดนการไฟฟ้าสมุทรสาคร ซ.เจริญสุข ถึงเล้าเป็ดเก่า ม.5 นาดี12/08/2562 08:0012/08/2562 17:00
147สระบุรีหน้าวัดท่าระหัด บ้านดงน้ำฉ่า หมู่ที่5 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี11/08/2562 09:0011/08/2562 16:00
148ราชบุรีกฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณร้านมณีจรัสแสง ถึง บริษัทชูเทค ในซอยเข้าโรงงานน้ำตาลราชบุรี ต.เบิกไพร์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี11/08/2562 08:3011/08/2562 15:00
149สมุทรสาครบริเวณตั้งแต่ปั๊ม ปตท. ถึง ปากทางหมู่ 4 นาดี [ผกส. PEA Samutsakhon]11/08/2562 08:0011/08/2562 17:00
150สมุทรสาครซอยศูนย์วิทยาศาสตร์ หมู่บ้านชมดาว สันดาบ คลองสองสันดาบ11/08/2562 08:0011/08/2562 17:00
151นครราชสีมาบริเวณ ตลาดสดสายหยุดโชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา10/08/2562 09:0010/08/2562 13:00
152ราชบุรีกฟจ.รบ.-โอ่งแก้ว บูทัค รีสอร์ทและบริษัท โอ่งแก้ว บุรีรมย์ จำกัด ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี10/08/2562 09:0010/08/2562 17:00
153ราชบุรีกฟจ.รบ.-บ้านพักโรงพยาบาลราชบุรี ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี10/08/2562 09:0010/08/2562 17:00
154ราชบุรีกฟจ.รบ.-แยกดอนแจง(ถนนบายพาส)ถึงแยกแพรวอาภา เพลส ถนนสมบูรณ์กุล เสา AIS,ตรอ.,ซอยวิทิศวรการ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,หมู่บ้านเก้าประทีป,ตึกบ้านคอกม้า,ตึกขายยา พราว ผิง ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี10/08/2562 09:0010/08/2562 17:00
155ราชบุรีกฟจ.รบ.-แยกดอนแจง(ถนนบายพาส)ถึงแยกแพรวอาภา เพลส ถนนสมบูรณ์กุล บ้านภูริน,ตึกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ตึกไช้ สังฆภัณฑ์,ตึกคลีนิคแพทย์วุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี10/08/2562 09:0010/08/2562 17:00
156ราชบุรีกฟจ.รบ.-CJ ตลาดเมืองทอง,CJ หน้าตลาดกำนันยงค์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี10/08/2562 09:0010/08/2562 17:00
157ราชบุรีกฟจ.รบ.-แพรวอาภา เพลส ถนนสมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี10/08/2562 09:0010/08/2562 17:00
158อุดรธานีDIS 6 บ.หนองฆ้อง รสต.บ.หนองฆ้อง - DIS 8 บ.ผาสุก สวนมะพร้่าว10/08/2562 08:3010/08/2562 17:00
159ราชบุรีกฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณปากทางฟิชวินเลจ หมู่บ้านกรุณา ถึง สุดไลน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี10/08/2562 08:3010/08/2562 16:30
160ราชบุรีกฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ หน้าวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 วัดตาลปากแรต วัดโพธิ์มอญ วัดมะขามถึงสุดไลน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี10/08/2562 08:3010/08/2562 16:30
161กาฬสินธุ์บ.หนองบัว ม.1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ, บ.หนองแสง ม.1,2,7,8, บ.โนนสะอาด ม.3, บ.หนองอีดุม ม.6 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ และบ.สี่แยกสมเด็จ ม.4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์10/08/2562 08:0010/08/2562 17:00
162บึงกาฬDISS ชั่วคราวตลาดสดโซ่พิสัย ถึง BUA1R-0410/08/2562 08:0010/08/2562 17:00
163นครปฐมริมถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้า จากแยกสาย 5 หน้าศูนย์โตโยต้าถึงหน้าวิทย่าลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล10/08/2562 07:0010/08/2562 17:00
164ชัยนาทม.7 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 1700009/08/2562 09:0009/08/2562 16:00
165สุรินทร์ไลน์เมนฟิดเดอร์3 ท่าตูม-รัตนบุรี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์09/08/2562 09:0009/08/2562 10:00
166นครสวรรค์ประกาศดับไฟในพื้นที่ ตำบลช่องแค จ.นครสวรรค์ บริเวณกลุ่มอู๋บอยช่องแค,บ.หนองกระเบียน,กลุ่มร้านอารีอาทร,กลุ่มทางเข้าร.ร.ช่องแคพิทยาคม,ร.ร.ช่องแคพิทยาคม,กลุ่มกรเกษตรหน้าร.ร.ช่องแคพิทยาคม,บ.หนองตาก้อน ม.1209/08/2562 09:0009/08/2562 17:00
167ปราจีนบุรี บ้านแก่งหนองหอย ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี09/08/2562 08:3009/08/2562 16:30
168เชียงใหม่หมู่บ้านร้องตีมีด09/08/2562 08:3009/08/2562 16:30
169บึงกาฬBUA5S-08 ถึง BUA5S-11 (Diss ทองสาย)09/08/2562 08:0009/08/2562 17:00
170บึงกาฬDiss ชั่วคราว บ.โนนแก้ว ถึง DDE ประปา บ.หนองหิน (อ.โซ่พิสัย)09/08/2562 08:0009/08/2562 17:00
171เพชรบูรณ์บ้านหนองบัว ม.208/08/2562 13:0008/08/2562 15:00
172ชลบุรีซอยมาบหว้าทั้งซอย,หมู่บ้านกลางสวน08/08/2562 09:0008/08/2562 17:00
173นครราชสีมาบริเวณโนนไม้แดง ซ.12 08/08/2562 09:0008/08/2562 14:00
174นครราชสีมาซอยเข้าโรงแรมโรสอินน์ 08/08/2562 09:0008/08/2562 14:00
175สุรินทร์ไลน์เมนฟิดเดอร์3 , 10 บ้านตาฮะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์08/08/2562 09:0008/08/2562 17:00
176อุดรธานีจากบ้านปากดง ถึง สี่แยกเขื่อนห้วยหลวง (ทิศใต้) ถนน อุดร-เลย ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอยและ บริเวณใกล้เคียง08/08/2562 09:0008/08/2562 17:00
177นครสวรรค์ประกาศดับไฟ ต.สำโรงชัย และ ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี08/08/2562 09:0008/08/2562 16:00
178นครสวรรค์ประกาศดับไฟในพื้นที่ ตำบลช่องแค จ.นครสวรรค์ บริเวณตลาดช่องแค(ต้นโพธิ์)08/08/2562 09:0008/08/2562 15:00
179กำแพงเพชรบริเวณบ้านนาถัง หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 08/08/2562 09:0008/08/2562 17:00
180เพชรบูรณ์โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก08/08/2562 09:0008/08/2562 15:30
181เพชรบูรณ์บ้านสักหลง ม.408/08/2562 09:0008/08/2562 12:00
182ชุมพรเส้นหลักตั้งแต่ปากซอยบ้านเขาใหญ่พัฒนา ม.2 ต.เขาทะลุ ถึง สามแยกบ้านป่าม่วง ม.8 ต.เขาทะลุ,ม.4 ,ม.8 ,11 ต.เขาทะลุ ทั้งหมด,บ้านน้ำชล ม.7 ต.ทุ่งระยะ08/08/2562 09:0008/08/2562 17:00
183บุรีรัมย์บ้านโคกหว่านถึงบ้านบุตาเวศท์08/08/2562 08:3014/08/2562 16:30
184บึงกาฬBUA5S-11 (ดิสบ้านทองสาย) ถึง BUA5S-1308/08/2562 08:0008/08/2562 17:00
185บึงกาฬฺBUA3R-02 ถึง BUA3S-2508/08/2562 08:0008/08/2562 17:00
186ชลบุรีซอบมาบ 2 หนองใหญ่ 10 07/08/2562 09:0007/08/2562 17:00
187อำนาจเจริญบริเวณบ้านห้วยไร่ถึงบ้านสี่แยกแสงเพชรต.หนองมะแชวอ.เมืองจ.อำนาจเจริญ07/08/2562 09:0007/08/2562 16:30
188นครสวรรค์บ้านโค้งสวอง ตำบลโพธิ์ประสาท ถึง บ้านเกาะขาช้าง ตำบลสำโรงชัย07/08/2562 09:0007/08/2562 12:00
189บึงกาฬBUA5S-11 ถึง BUA5S-1307/08/2562 08:0007/08/2562 17:00
190บึงกาฬDiss ชั่วคราว บ.โนนแก้ว ถึง DDE ประปา บ.หนองหิน (อ.โซ่พิสัย)07/08/2562 08:0007/08/2562 17:00
191ชลบุรีซอยเขาน้อยตั้งแต่ปากทางถึงทางรถไฟ06/08/2562 09:0006/08/2562 17:00
192ชลบุรีซอยพรประภานิมิตร06/08/2562 09:0006/08/2562 17:00
193สระแก้วบ.น้ำซับ ต.สระขวัญ06/08/2562 09:0006/08/2562 14:00
194เลยกฟส.วังสะพุง06/08/2562 09:0006/08/2562 16:00
195เพชรบูรณ์แยกพ่อขุนถึงฝายวังบอน06/08/2562 09:0006/08/2562 10:00
196สระแก้วบ้านโคกสะอาด อ.ตาพระยา06/08/2562 08:3006/08/2562 16:30
197นครปฐมถนนพุทธมณฑลสาย 4 ม. 6 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม06/08/2562 08:0001/08/2562 17:00
198บึงกาฬBUA5S-08 ถึง BUA5S-11 (Diss ทองสาย)06/08/2562 08:0006/08/2562 17:00
199ชลบุรีปากซอยหนองหัวแรด5 05/08/2562 09:0005/08/2562 17:00
200สุรินทร์เส้นทางข้างโรงพยาบาลชุมพลบุรี05/08/2562 09:0005/08/2562 17:00
201เชียงใหม่ตั้งแต่ ทางแยกเข้าหมู่บ้านดงป่าหวาย ถึง ปลายสาย(สวนบ้านดงป่าหวาย)05/08/2562 08:3005/08/2562 16:30
202บึงกาฬBUA3S-04 ถึง BUA3S-04/105/08/2562 08:0005/08/2562 14:00
203ปราจีนบุรีแยกศูนย์ราชการ(ฝั่งโชคอนันต์) ถึง ปากซ.สวนพุทธรรม ม.8 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี05/08/2562 07:3005/08/2562 18:30
204สมุทรสาครบริเวณ ตั้งแต่วัดช่องลม ถึง สถานีดับเพลิงท่าฉลอมและแนวถนนถวาย [ผกส. PEA Samutsakhon]04/08/2562 08:0004/08/2562 17:00
205สมุทรสาครบริเวณสวนสุขภาพเก่าเเละบ่อน้ำบาดาลข้างสวนสุขภาพเก่า04/08/2562 08:0004/08/2562 17:00
206ราชบุรีกฟจ.รบ.-บ้านพักโรงพยาบาลราชบุรี ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี03/08/2562 09:0003/08/2562 17:00
207ราชบุรีกฟจ.รบ.-แพรวอาภา เพลส ถนนสมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี03/08/2562 09:0003/08/2562 17:00
208ราชบุรีกฟจ.รบ.-แยกดอนแจง(ถนนบายพาส)ถึงแยกแพรวอาภา เพลส ถนนสมบูรณ์กุล บ้านภูริน,ตึกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ตึกไช้ สังฆภัณฑ์,ตึกคลีนิคแพทย์วุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี03/08/2562 09:0003/08/2562 17:00
209ราชบุรีกฟจ.รบ.-โอ่งแก้ว บูทัค รีสอร์ทและบริษัท โอ่งแก้ว บุรีรมย์ จำกัด03/08/2562 09:0003/08/2562 17:00
210ราชบุรีกฟจ.รบ.-แยกดอนแจง(บายพาส)ถึงแยกแพรวอาภา เพลส ถนนสมบูรณ์กุล เสา AIS,ตรอ.,ซอยวิทิศวรการ 1ฅ,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,หมู่บ้านเก้าประทีป,ตึกบ้านคอกม้า,ตึกขายยา พราว ผิง ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี03/08/2562 09:0003/08/2562 17:00
211ราชบุรีกฟจ.ราชบุรี.- CJ ตลาดเมืองทอง,CJ หน้าตลาดกำนันยงค์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี03/08/2562 09:0003/08/2562 17:00
212ปราจีนบุรีหน้าศูนย์ราชการ03/08/2562 08:0003/08/2562 17:30
213พระนครศรีอยุธยาหมู่ 7 ตำบล บางนมโค02/08/2562 09:0002/08/2562 11:00
214ชลบุรีซอยมาบยายเลีย 18/302/08/2562 09:0002/08/2562 17:00
215ชลบุรีซอยห้วยไข่เน่าตั้งแต่บ่อขยะถึงบ้านชากผักบุ้ง02/08/2562 09:0002/08/2562 17:00
216ปราจีนบุรีหมู่ 1 บ้านนาคำ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี02/08/2562 08:3002/08/2562 16:30
217นครราชสีมาจุดแบ่งแดนครบุรี-โชคชัย ถึง หน้า บ.เยนเนรัล สตาร์ช จก. ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี02/08/2562 08:3002/08/2562 16:30
218สระแก้วสี่แยกบายพาสบ้านตุ่น02/08/2562 08:0002/08/2562 17:30
219บึงกาฬตัดเบรคก่อน-หลัง BUA3S-2402/08/2562 08:0002/08/2562 17:00
220สมุทรสาครบริเวณตั้งแต่ปั๊ม ปตท. ถึง ปากทางหมู่ 4 นาดี [ผกส. PEA Samutsakhon]01/08/2562 23:0002/08/2562 03:00
221สระแก้ววัดท่าข้าม 01/08/2562 08:0001/07/2562 17:30
222บึงกาฬตัดเบรกก่อน-หลัง BUA9S-0901/08/2562 08:0001/08/2562 17:00
223อุดรธานีจากสี่แยกสะพานดำ ถึง สี่แยกร้านวีทีแหนมเนือง ถนนโพศรี ฝั่งทิศเหนือ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง31/07/2562 13:0031/07/2562 17:00
224พระนครศรีอยุธยาบริเวณ หมู่ 7,8,9,10 ตำบล ลาดชิด อำเภอ ผักไห่31/07/2562 09:0031/07/2562 17:00
225อุดรธานีจากสี่แยกบ้านเลื่อม ถึง ศรีนครอุดรแมนชั่น ถนนโพศรี ฝั่งทิศเหนือ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง31/07/2562 09:0031/07/2562 17:00
226กำแพงเพชรบริเวณบ้านหนองตากล้า ,บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา ,บ้านหนองทอง หมู่ที่ 2 ,9, 10 ต.ถ้ำกระต่ายทอง 31/07/2562 09:0031/07/2562 17:00
227บึงกาฬตัดเบรกก่อน-หลัง BUA3S-2331/07/2562 08:0031/07/2562 17:00
228ชลบุรีPEA หม้อแปลง PEA ระหว่างแฟร์เท็ค - พีชรีสอร์ท(ช่วงเช้า), CT.PT. พีชรีสอร์ท (ช่วงเช้า) ,ซอยพัทยาเหนือ 5 (ธ.ออมสิน)(ช่วงบ่าย)30/07/2562 09:0030/07/2562 17:00
229ภูเก็ตจากบริเวณหัวมุม ถ.หลวงพ่อฉ้วนฝั่งหน้าหาดกะรน ไปตามแนวถนน กะรน-กะตะ ไปจนถึงหน้าโรงแรมไดม่อนคอจเทจ หรือไดโนปาร์ค ต.กะรน 30/07/2562 09:0030/07/2562 17:00
230นครราชสีมาหน้ากองพันกระสุนที่ 22 ถึง บ้านบุตาล29/07/2562 08:3029/07/2562 16:30
231สระแก้วสี่แยกบายพาสบ้านตุ่น29/07/2562 08:0028/07/2562 17:00
232สมุทรสาครบริเวณ ตั้งแต่โค้งหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ถึง ท่าเรือข้ามท่าฉลอมและฝั่งตลาดมหาชัยบางส่วน[ผปบ. PEA Samutsakhon]29/07/2562 08:0029/07/2562 17:00
233สมุทรสาครบริเวณ ตั้งแต่ปากซอยวัดทองธรรมิการาม ถึงท้ายซอย[ผกส. PEA Samutsakhon]28/07/2562 08:0028/07/2562 17:00
234มหาสารคามหน้าป้ายมมส.ใหม่27/07/2562 09:0027/07/2562 17:30
235นครราชสีมาบริเวณ ตลาดโชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา27/07/2562 08:3027/07/2562 15:00
236กาฬสินธุ์บ.หนองบัว ม.1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ,บ.โนนสะอาด ม.3 ,บ.หนองแสง ม.1,2,7,8 ,บ.หนองอีดุม ม.6 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์และบ.สี่แยกสมเด็จ ม.4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์27/07/2562 08:0027/07/2562 16:00
237สระบุรีบ้านหินลับ หมู่ที่ 5 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี26/07/2562 09:0026/07/2562 16:00
238ชลบุรีPEA ซอยข้างคอนโดเย็นสบาย ไลน์เชื่อม P.G Clamp ข้างแฟมลี่มาร์ม26/07/2562 09:0026/07/2562 17:00
239อุดรธานีDIS6.บ.หนองฆ้อง หน้า รสต.บ.หนองฆ้อง -DIS 9.บ.ผาสุก สวนมะพร้าว26/07/2562 08:3026/07/2562 17:00
240ชลบุรีPEA ธนาคาร ธนชาติ พัทยาเหนือ,โรงแรมอรุโณทัย,Health Land and SPA.,Mini Big C25/07/2562 09:0025/07/2562 17:00
241ชลบุรีPEA ซอยบางละมุง 3125/07/2562 09:0025/07/2562 17:00
242สมุทรสาครหมู่บ้านพฤกษา25/07/2562 08:0025/07/2562 17:00
243ชลบุรีPEA ซอยบางละมุง 27 (ไลน์เข้าทางถนนสุขุมวิท)24/07/2562 09:0024/07/2562 17:00
244ชลบุรีPEA ซอยบางละมุง21 (ไลน์เข้าฝั่งตะเคียนเตี้ย)24/07/2562 09:0024/07/2562 17:00
245ชลบุรีPEA ซอยเพนียดช้างไฟดับตั้งแต่ซอยเพนียดช้าง 4/2 ถึงตลาดสวัสดี23/07/2562 09:0023/07/2562 17:00
246หนองคายต.บ้านเดื่อ ,ชุมชนขามจ่า23/07/2562 09:0024/07/2562 16:00
247กำแพงเพชรหน้า รพ.เอกชนเมืองกำแพง23/07/2562 09:0023/07/2562 16:00
248บึงกาฬจุดที่ 1 ปลด PON10S-17 และ จุดที่ 2 PON10S-20 ถึง DDE บ้านห้วยแคน23/07/2562 08:0023/07/2562 17:00
249ชลบุรีซอยเนินพลับหวาน วงจร 5 , 1022/07/2562 09:0022/07/2562 17:00
250ขอนแก่นบริษัทเชฟโลเล็ต ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า22/07/2562 09:0022/07/2562 14:00
251กาฬสินธุ์บ.โนนชาด ม.5,8,15 ,บ.สร้างแก้ว ม.3,13 ,บ.โคกกลาง ม.4 ,บ.คำไผ่ ม.6 และบ.ดงคำพัฒนา ม.11 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์22/07/2562 09:0022/07/2562 12:00
252สมุทรสาครบริเวณ ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 4 ถึง สี่แยก สภ.เมืองสมุทรสาคร แนวถนนเอกชัย บางบอน (ฝั่งซ้ายเข้า กทม.)[ผปบ. PEA Samutsakhon]21/07/2562 08:0021/07/2562 17:00
253สมุทรสาครบริเวณ ตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 3 ถึง ฝั่งตรงข้ามปากทางสนามกอล์ฟโพธิ์แจ้ (แนวถนนเอกชัย - บางบอน ขาออก กทม. ฝั่งคลอง) [ผกส. PEA Samutsakhon]21/07/2562 08:0021/07/2562 17:00
254นครราชสีมาบ.ใหญ่ - บ.หนองต้อ-บ.หนองใหญ่ ต.ครบุรี อ.ครบุรี15/07/2562 09:0015/07/2562 12:00
255กาฬสินธุ์บ.หมูม่น หมู่1,2,10,11, บ.เม็ก หมู่3, บ.นาทัน หมู่4, บ.หนองไผ่ หมู่5, บ.แก่งพฤาชัย หมู่7, บ.โนนน้ำเกลี้ยง หมู่9 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ และบ.คำกุง หมู่5 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์13/07/2562 12:0013/07/2562 13:00
256นครสวรรค์บ.ทุ่งตัน12/07/2562 09:0012/07/2562 16:00
257บุรีรัมย์บริเวณบ้านสระขาม ถึง บ้านโนนศรีสุข11/07/2562 09:0011/07/2562 16:00
258อุดรธานีซอยร่วมสามัคคี ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง09/07/2562 09:0009/07/2562 13:00
259ปราจีนบุรีแยกเขาอีโต้03/07/2562 08:3003/07/2562 16:30
260พระนครศรีอยุธยาหมู่ 5-7 ตำบล บ้านแพน02/07/2562 12:0002/07/2562 13:00
261อำนาจเจริญบริเวณบ้านนาดี ถึง บ้านปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ02/07/2562 09:0002/07/2562 16:30
262ปราจีนบุรีเลยอนามัย ท่างาม01/07/2562 08:3001/07/2562 16:30
263ปราจีนบุรีบ้านห้วยเกษียรน้อย26/06/2562 09:0026/06/2562 16:30
264ขอนแก่นหน้าสถานีจ่ายไฟ อ.กระนวน ถึง ห้วยสายบาตร25/06/2562 09:0025/06/2562 17:00
265ปราจีนบุรีซ.ปราจีนวิลเลจ25/06/2562 08:3025/06/2562 16:30
266นครราชสีมาบริเวณซอยศิริมงคล ตรงข้าม ซาต้า เฮาส์ บูติค รีสอร์ท20/06/2562 09:0020/08/2562 16:30
267ปราจีนบุรีสี่แยกบางขาม ค่ายลูกเสือ ประตูน้ำบางขาม ประตูน้ำหนองบัว ม.2,3,4,5 บางขาม ถึง บ้านบางวิก อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี14/06/2562 09:0014/06/2562 13:00
268อุดรธานีบ้านหนองขุ่น ถึง บ้านดอนอีไข ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง14/06/2562 09:0014/06/2562 11:00
269ปราจีนบุรีวัดคลองสอง ม.8 บ้านสร้าง ถึงสถานีรถไฟหนองน้ำขาว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี13/06/2562 10:0013/06/2562 15:00
270อำนาจเจริญบริเวณปากทางบ้านเหล่าเขวา ถึง บ้านบ่อชะแน่ง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ07/06/2562 09:0007/06/2562 16:30
271ปราจีนบุรีม.7 บางเตย ปากทางเข้าสามแม่น้ำรีสอร์ท ถึง ม.9 บางเตย เชิงสะพานวัดพลอย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี06/06/2562 09:0006/06/2562 16:00
272อำนาจเจริญบ้านยูง ถึง บ้านสว่างใต้ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ06/06/2562 09:0006/06/2562 16:30
273อำนาจเจริญบ้านโคกเลาะ ถึง ปากทางบ้านเหล่าเขวา อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ05/06/2562 09:0005/06/2562 16:30
274อำนาจเจริญบ้านยุง ถึง บ้านสว่างใต้ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ04/06/2562 09:0004/06/2562 16:30
275ขอนแก่นบ้านไผ่01/06/2562 08:0001/06/2562 17:00
276นครศรีธรรมราชบ้านนาใต้ ถึง บ้านเกาะขวัญ31/05/2562 09:0031/05/2562 16:00
277นครศรีธรรมราชบ้านกองหินถึง บ้านนาเตี๊ยะ29/05/2562 09:0029/05/2562 16:00
278อุดรธานีDDE1หน้าป้อมตำรวจสี่แยกบ.เพีย ถึง สะพานบ้านผักาดย่า25/05/2562 09:0025/05/2562 16:00
279บุรีรัมย์บริเวณบ้านหนองไทร ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ถึง บ้านนิคมเขต ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์24/05/2562 09:0024/05/2562 16:30
280กาฬสินธุ์บ.โพนสวาง ม.4, บ.โพธิ์คำพุทธคีรี ม.5, บ.คำน้ำแซบ ม.6 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์, บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์24/05/2562 09:0024/05/2562 17:00
281อำนาจเจริญบ้านโคกเลาะ ถึง ปากทางบ้านเหล่าเขวา อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ23/05/2562 09:0023/05/2562 16:30
282อำนาจเจริญบ้านโคกเลาะ ถึง ปากทางบ้านเหล่าเขวา อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ21/05/2562 09:0021/05/2562 16:30
283กาฬสินธุ์บ.นามะเขือ ม.1,ม.12, บ.โคกเจริญ ม.2, บ.โพนสวาง ม.4, บ.โพธิ์คำพุทธคีรี ม.5, บ.คำน้ำแซบ ม.6, บ.คำดอกซ้อน ม.7, บ.ดอนจันทร์ ม.9, บ.โนนศรทอง ม.8 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์, บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์21/05/2562 09:0021/05/2562 17:00
284อำนาจเจริญบ้านโคกเลาะ ถึง ปากทางบ้านเหล่าเขวา อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ17/05/2562 09:0017/05/2562 16:30
285อำนาจเจริญบ้านนาห้วยยาง ถึงบ้านนาเยีย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ17/05/2562 09:0017/05/2562 16:30
286กาฬสินธุ์บ.นามะเขือ ม.1,ม.12, บ.โคกเจริญ ม.2, บ.โพนสวาง ม.4, บ.โพธิ์คำพุทธคีรี ม.5, บ.คำน้ำแซบ ม.6, บ.คำดอกซ้อน ม.7, บ.ดอนจันทร์ ม.9, บ.โนนศรทอง ม.8 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์, บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์17/05/2562 09:0017/05/2562 17:00
287บุรีรัมย์บ้านหนองทองลิ่ม,บ้านโคกพลวง,บ้านโนนศรีสุข ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และบ้านเสลา ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์02/05/2562 09:0002/05/2562 16:00
288กาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลตำบลนามะเขือ, บ.โคกเจริญ, บ.หนองบัวลอย ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 29/04/2562 09:0029/04/2562 16:00
289กาฬสินธุ์บ.โพธิ์คำพุทธคีรี ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์26/04/2562 09:0026/04/2562 16:00
290กาฬสินธุ์บ้านสี่แยกสมเด็จ หมู่2และหมู่6 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ตามแนวถนนสมเด็จ-สกลนครฝั่งขวา ตั้งแต่หน้าศาลเจ้าพ่อสมเด็จ ถึง ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ20/04/2562 16:0020/04/2562 17:00
291กาฬสินธุ์บ้านสี่แยกสมเด็จ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ตามแนวถนนสมเด็จ-สกลนครฝั่งขวา ตั้งแต่หน้าที่ว่าการอำเภอสมเด็จ ถึง หน้าโรงพยาบาลสมเด็จ, ถนนสันติสุข, ซอยอ่อนนุชและหมู่บ้านทัดดาว20/04/2562 09:0020/04/2562 16:00
292กาฬสินธุ์บ้านสี่แยกสมเด็จ หมู่2และหมู่6 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ตามแนวถนนสมเด็จ-สกลนครฝั่งขวา ตั้งแต่หน้าศาลเจ้าพ่อสมเด็จ ถึง ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ20/04/2562 09:0020/04/2562 10:00
293กาฬสินธุ์บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์18/04/2562 09:0018/04/2562 16:00
294กาฬสินธุ์บ.โพนสว่าง ม.4, บ.โพธิ์คำพุทธคีรี ม.5, บ.คำน้ำแซบ ม.6 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ และบ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์10/04/2562 09:0010/04/2562 16:00
295กาฬสินธุ์บ.หนองบัวโดน ม.1,ม.7,ม.11,ม.12 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ และบ.หนองป่าอ้อย ม.1 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์10/04/2562 08:0010/04/2562 17:00
296กาฬสินธุ์บ.โนนสะอาด ม.3, บ.หนองแสง ม.1,2,7,8 บ.หนองอีดุม ม.6 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ, บ.หนองบัว ม.1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ และบ.สี่แยก ม.4 (ช่วงตั้งแต่หน้าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ถึง บ.โนนสะอาด) ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์06/04/2562 12:0006/04/2562 13:00
297กาฬสินธุ์บ.โนนสะอาด ม.3, บ.หนองแสง ม.1,2,7,8 บ.หนองอีดุม ม.6 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ, บ.หนองบัว ม.1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ และบ.สี่แยก ม.4 (ช่วงตั้งแต่หน้าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ถึง บ.โนนสะอาด) ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์06/04/2562 09:0006/04/2562 10:00
298กาฬสินธุ์บ.สี่แยก ม.4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (ช่วงตั้งแต่สี่แยกไฟแดงถึงโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ)06/04/2562 09:0006/04/2562 13:00
299กาฬสินธุ์บ.บาก ม.2,ม.14 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์05/04/2562 09:0005/04/2562 12:00
300กาฬสินธุ์เขตต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ ทุกหมู่บ้าน(ยกเว้น บ.โนนอุดม) และ บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์03/04/2562 09:0003/04/2562 16:00
301ขอนแก่นบ.น้ำอ้อม หน้าวัดป่าบ้านน้ำอ้อม02/04/2562 09:0002/04/2562 17:00
302กาฬสินธุ์บ.หนองไผ่ ม.5 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ, บ.คำกุง ม.5 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์02/04/2562 09:0002/04/2562 16:00
303กาฬสินธุ์เขตพื้นที่ ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ทุกหมู่บ้าน(ยกเว้น บ.บึง ม.6และบ.ดงแหลม ม.8) และบ.คำกุง ม.5 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์28/03/2562 09:0028/03/2562 16:00
304กาฬสินธุ์เขตต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ ทุกหมู่บ้าน(ยกเว้น บ.โนนอุดม) และ บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์26/03/2562 09:0026/03/2562 16:00
305กาฬสินธุ์ถนนสกาวเดือน บ.สี่แยก ม.5 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์23/03/2562 09:0023/03/2562 13:00
306กาฬสินธุ์เขตพื้นที่ ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ทุกหมู่บ้าน(ยกเว้น บ.บึง ม.6และบ.ดงแหลม ม.8) และบ.คำกุง ม.5 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์22/03/2562 09:0022/03/2562 16:00
307กาฬสินธุ์บ.แซงบาดาล ม.1 และบ.บึงบาดาล ม.3 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์20/03/2562 09:0020/03/2562 16:00
308อำนาจเจริญบริเวณบ้านโนนสำราญ ถึง บ้านชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ15/03/2562 09:0015/03/2562 16:30
309กาฬสินธุ์บ.อู้ ม.4 ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์, บ.แซงบาดาล ม.1, บ.บาก ม.2,ม.14, บ.บึงบาดาล ม.3, บ.หนองแห้ว ม.5, บ.คำเม็ก ม.7,ม.13 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์15/03/2562 09:0015/03/2562 16:00
310อำนาจเจริญบริเวณบ้านโนนสำราญ ถึง บ้านชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ12/03/2562 09:0012/03/2562 16:30
311ขอนแก่นจาก บ.ผักหนาม อ.กระนวน ถึง บ.กระนวน อ.ซำสูง12/03/2562 09:0012/03/2562 17:00
312กาฬสินธุ์บ.หนองแห้ว ม.5, บ.คำเม็ก ม.7,ม.13 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์12/03/2562 09:0012/03/2562 16:00
313กาฬสินธุ์บ้านนาสีนวล หมู่3 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์07/03/2562 09:0007/03/2562 16:00
314กาฬสินธุ์บ้านโคกสี หมู่3 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์02/03/2562 08:0002/03/2562 12:00
315กาฬสินธุ์บ้านนาสีนวล หมู่3 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์28/02/2562 09:0028/02/2562 16:00
316ปราจีนบุรีหน้าร้านABBถึงสี่แยกท่าตูม26/02/2562 08:0026/02/2562 17:00
317กาฬสินธุ์บ.หนองบัวโดนทุกหมู่ ต.สมเด็จ,บ.หนองป่าอ้อย ต.ลำหัวยหลัว,บ.คำกั้ง ต.ศรีสมเด็จ,เขตตำบลมหาไชยทุกหมู่บ้าน,เขตตำบลผาเสวยทุกหมู่บ้าน ยกเว้น บ.หนองบัว ม.1,เขตตำบลแซงบาดาลทุกหมู่บ้าน ยกเว้น บ.บัวสามัคคี บ.โป่งนกแซว บ.โพธิ์คำและบ.โนนทรายสำราญ, อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์23/02/2562 16:0023/02/2562 17:00
318กาฬสินธุ์บ.คำหม่วย ม.5 และบ.ภูแกลบ ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์23/02/2562 08:0023/02/2562 17:00
319กาฬสินธุ์บ.หนองบัวโดนทุกหมู่ ต.สมเด็จ,บ.หนองป่าอ้อย ต.ลำหัวยหลัว,บ.คำกั้ง ต.ศรีสมเด็จ,เขตตำบลมหาไชยทุกหมู่บ้าน,เขตตำบลผาเสวยทุกหมู่บ้าน ยกเว้น บ.หนองบัว ม.1,เขตตำบลแซงบาดาลทุกหมู่บ้าน ยกเว้น บ.บัวสามัคคี บ.โป่งนกแซว บ.โพธิ์คำและบ.โนนทรายสำราญ, อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์23/02/2562 08:0023/02/2562 10:00
320กาฬสินธุ์บ.หนองบัวโดน หมู่1, หมู่7, หมู่11 และ หมู่12 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์23/02/2562 08:0023/02/2562 17:00
321กาฬสินธุ์(บ.สี่แยกสมเด็จ ม.4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์), (บ.หนองบัว ม.1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์), (บ.หนองอีดุม ม.6, บ.หนองแสงใหญ่ ม.1,ม.2,ม.7,ม.8, บ.โนนสะอาด ม.3 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์)16/02/2562 09:0016/02/2562 16:00
322อำนาจเจริญหน้าโรงสีโชคทวีถึงบ้านหินกอง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ08/02/2562 09:0008/02/2562 16:30
323กาฬสินธุ์บ้านน้ำคำ ม.10,บ้านร่องคำหมี ม.12,บ้านโคกสี ม.2,ม.3, บ้านคำบง ม,1,ม.8,ม.11,ม.15 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์08/02/2562 09:0008/02/2562 16:00
324อำนาจเจริญบ้านหนองขอน อ.หัวตะพาน07/02/2562 09:0007/02/2562 16:00
325อำนาจเจริญบ้านเชือก,บ้านหนองปลิง,บ้านดอนเมย,บ้านก่อ,บ้านโหนนหนามแท่ง,บ้านหนองแคน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ25/01/2562 09:0025/01/2562 16:30
326กาฬสินธุ์บ้านโนนสวรรค์ ม.9 (คุ้มลานมันผดุง),บ้านสี่แยกสมเด็จ ม.5,บ้านหนองกุง ม.13 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์23/01/2562 11:0023/01/2562 13:00
327อำนาจเจริญบริเวณบ้านไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ15/01/2562 09:0015/01/2562 16:30
328อำนาจเจริญบ้านนาดอกไม้ ถึง ปากทางบ้านน้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ14/01/2562 09:0014/01/2562 16:30
329ปราจีนบุรีตั้งแต่ทางแยกเข้า บ้านโคกนนทรี ต.หนองโพรง03/11/2561 09:0003/11/2561 15:00
330ฉะเชิงเทราม.3 ต.พิมพา หน้า วท.การอาชีพบางปะกง 21/10/2561 08:0021/10/2561 17:00
331ฉะเชิงเทราม.2 ต.พิมพา นิคมฯ เวลโกรว์21/10/2561 08:0021/10/2561 17:00
332บุรีรัมย์บริเวณสี่แยกไปรษณีย์อำเภอนางรอง ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ถึง หน้าป้อมตำรวจทางหลวงนางรอง ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์20/10/2561 07:3020/10/2561 17:00
333ปราจีนบุรีตั้งแต่ทางแยกเข้าวัดหนองโพรง16/10/2561 09:0016/10/2561 13:00
334ปราจีนบุรีตั้งแต่ทางแยกเข้า อบต.หนองโพรง ถึง บริเวณวัดหนองระเนตร16/10/2561 09:0016/10/2561 13:00
335ฉะเชิงเทราม.3,4,5 ต.หนองจอก อ.บางปะกง30/09/2561 08:0030/09/2561 17:00