ประกาศดับไฟฟ้า

ลำดับจังหวัดพื้นที่วันเวลาที่เริ่มดับไฟวันเวลาสิ้นสุดการดับไฟ
1ระยอง1.นิคมอุตสาหกรรม WHA4, 2.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล), 3.บ.เอสเฟรม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 5.ผู้ใช้ไฟตั้งแต่แยกพวงมาลัย ถึง บริเวณวัดหนองมะปริง ถึงสุดเขต กฟอ.ปลวกแดง28/12/2562 08:0028/12/2562 17:00
2ปราจีนบุรี ช่วงหน้าระเบียงนา ถึง หน้าแขวงการทาง27/12/2562 07:0027/12/2562 17:00
3ขอนแก่นอ.ชนบท จ.ขอนแก่น26/12/2562 09:0026/12/2562 17:00
4กาญจนบุรีโรงแรมเอกไพลิน,หมู่บ้านไร่ห้าเหล่า ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี25/12/2562 09:0025/12/2562 15:00
5บุรีรัมย์บ้านสระขาม-บ้านโคกมะค่า ต.หนองโบทถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์25/12/2562 08:3025/12/2562 16:30
6ปราจีนบุรี ช่วงหน้าระเบียงนา ถึง หน้าแขวงการทาง25/12/2562 07:0025/12/2562 17:00
7ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 81 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี24/12/2562 09:0024/12/2562 16:00
8ขอนแก่นอ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น24/12/2562 09:0026/12/2562 16:00
9เชียงใหม่บ้านน้ำตกแม่สา (ตั้งแต่ ซอยข้างวัดจนสุดระบบจำหน่าย)24/12/2562 09:0024/12/2562 17:00
10สุราษฎร์ธานีบ้านยอมงาม ม.3,ม.12 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี24/12/2562 09:0024/12/2562 16:00
11ปทุมธานีบริเวณริมแอนคลองหนึ่ง ซอยเทพกุญชร 22-23 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี23/12/2562 14:0023/12/2562 16:00
12ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 81 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี23/12/2562 09:0023/12/2562 15:00
13สมุทรสาครบริเวณ ตั้งแต่ปากซอยใยมะพร้าว ถึง ปากทางวัดทองและในซอยวัดทอง แนวถนนเศรษฐกิจ (ฝั่งซ้าย ไป กระทุ่มแบน )[ผกส. PEA Samutsakhon]22/12/2562 08:0022/12/2562 17:00
14ปทุมธานีบริเวณซอยผาไทผาเมือง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี21/12/2562 09:0021/12/2562 17:00
15พะเยาต.แม่ใส จ.พะเยา ทั้งหมด และ ต.แม่นาเรือ จ.พะเยา ทั้งหมด21/12/2562 09:0021/12/2562 16:30
16สมุทรสาครบริเวณแนวคลองแพ้วใต้ 21/12/2562 08:3021/12/2562 17:00
17ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 52/2 ส่วนที่ 2 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี20/12/2562 09:0020/12/2562 16:00
18ตราดซอยข้างจวนผู้ว่า ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด 20/12/2562 09:0020/12/2562 16:30
19ขอนแก่นอำเภอพล20/12/2562 09:0020/12/2562 16:00
20เชียงใหม่บ้านซาง - ป่าคา หมู่ 4 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม20/12/2562 09:0020/12/2562 17:00
21สุราษฎร์ธานีบ้านยอมงาม ม.3,ม.12 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี20/12/2562 09:0020/12/2562 16:00
22สงขลาบริเวณ ถนนราษฎร์ยินดี ซอย 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา20/12/2562 09:0020/12/2562 13:00
23สระบุรีบริเวณ ริมถนนสุวรรณศรฝั่งขาไปวิหารแดง ตั้งแต่เลยปั้มปตท.อุทัยกุลปิโตรเลียม ถึง หมวดการทางหนองแค ที่1 แขวงทางหลวงสระบุรี20/12/2562 08:0020/12/2562 17:00
24ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 52/2 ส่วนที่ 1 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี19/12/2562 09:0019/12/2562 16:00
25ราชบุรีกฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหมู่ 16 17 ต.ปากแรต หมู่ 7 8 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี19/12/2562 08:3019/12/2562 16:30
26กระบี่SEK01S-20 ถึง สี่แยก บ.ดงบัง และ SEK01R-04 ถึง SEK01S-2719/12/2562 08:0019/12/2562 16:00
27ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 52/1 ส่วนที่ 2 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 256218/12/2562 09:0018/12/2562 16:00
28ศรีสะเกษบ้านสร้างเม็ก18/12/2562 09:0018/12/2562 12:00
29ศรีสะเกษบ้านแก - บ้านศรีเจริญ18/12/2562 09:0020/12/2562 17:00
30ศรีสะเกษบ้านป่าโมง18/12/2562 09:0024/12/2562 16:00
31เชียงใหม่บ้านห้วยไคร้ หมู่ 5 ต.แม่คะ18/12/2562 09:0018/12/2562 16:00
32เชียงใหม่ตั้งแต่ทางลอดดอนแก้ว ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า 18/12/2562 09:0018/12/2562 17:00
33เชียงใหม่บ้านบ่อปุ๊ ซอย 1,2,3,4,5,6,7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม18/12/2562 09:0018/12/2562 17:00
34นครศรีธรรมราชบ้านวัดขนาน - สะพานข้ามแม่น้ำตาปี18/12/2562 09:0018/12/2562 16:00
35สุราษฎร์ธานีบ้านมหาราช,บ้านช่องช้าง ฝั่งขาไปอำเภอบ้านนาสาร18/12/2562 09:0018/12/2562 16:00
36สงขลาบริเวณ ถนนคลองสายเมา บ้านท่าแซ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา18/12/2562 09:0018/12/2562 17:00
37บึงกาฬDDE บ.ใหม่ภูเจริญ ถึง SEK01S-2018/12/2562 08:0018/12/2562 16:00
38ปทุมธานีบริเวณปากซอยเทพกุญชร 26-27 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี17/12/2562 14:0017/12/2562 16:00
39เชียงใหม่บริเวณบ้านแม่แรม, อเวย์สวนสวรรค์รีสอร์ท, บจก.ฮิดเด็น แวลเลย์, ฮิลล์ชันจำกัด(ข้างวัดแม่แรม),หจก.บ้านคันนา,โมโนชีรอส 17/12/2562 10:0017/12/2562 11:00
40ปทุมธานีบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 52/1 ส่วนที่ 1 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี17/12/2562 09:0017/12/2562 16:00
41ปทุมธานีกฟอ.ธัญบุรี17/12/2562 09:0017/12/2562 09:00
42ชัยนาทม.2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท17/12/2562 09:0017/12/2562 15:00
43นครราชสีมาบริเวณบ้านหนองหว้า ม.3 (โครงการเดอะเบสท์ 3) 17/12/2562 09:0017/12/2562 16:00
44ศรีสะเกษบริเวณสามแยกบ้านหนองงูเหลือม17/12/2562 09:0017/12/2562 16:30
45เชียงใหม่บ้านเกาะ17/12/2562 09:0017/12/2562 16:00
46เชียงใหม่บ้านแม่แรม ต.แม่ริม อ.แม่ริม17/12/2562 09:0017/12/2562 12:00
47เพชรบูรณ์ม.4 ต.สักหลง อ.หล่มสัก17/12/2562 09:0017/12/2562 16:00
48ภูเก็ตถนนเทพกระษัตรีทางขาเข้าเมืองภูเก็ตตั้งแต่ โครงการอุโมงค์มางลอดบ้านเมืองใหม่ ถึงหน้าซุปเปอร์ชิปบ้านเมืองใหม่ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต17/12/2562 09:0017/12/2562 16:30
49สงขลาบริเวณ ถนนสมานมิตร และ ซอยประชาอุทิศ บ้านหนองนายขุ้ย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา17/12/2562 09:0017/12/2562 16:00
50ปราจีนบุรีหมู่ 8 บ้านโคกมะม่วง ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี17/12/2562 08:3017/12/2562 16:30
51ลำปางอ๊อดเบรคยนต์ ถึง แยกป่าขาม17/12/2562 08:0017/12/2562 17:00
52บึงกาฬSEK01S-19 ถึง DDE บ.โนนชมภู17/12/2562 08:0017/12/2562 16:00
53ปทุมธานีบริเวณอาคารพาณิชย์เทพไทยธานี และศูนย์การค้านวไท หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี16/12/2562 09:0016/12/2562 17:00
54นครราชสีมาบริเวณข้างโรงน้ำแข็งวารีเทพ มทส.ประตู 2 16/12/2562 09:0016/12/2562 14:00
55เชียงใหม่บ้านพนาวัลย์ (ฝั่งทิศตะวันตก ถนน เชียงใหม่ - ฝาง)16/12/2562 09:0016/12/2562 16:30
56เชียงใหม่บ.ดอนแก้ว (ซอยสุสานดอนแก้ว) ต.ดอนแก้ว 16/12/2562 09:0016/12/2562 16:30
57เชียงใหม่บ้านพนาวัลย์ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ฝั่งทิศตะวันตก ถนนสาย เชียงใหม่-ฝาง)16/12/2562 09:0016/12/2562 17:00
58เชียงใหม่บ้านดอนแก้ว ( ซอยข้างสุสานบ้านดอนแก้ว และหน้าสุสานบ้านดอนแก้ว)16/12/2562 09:0016/12/2562 17:00
59เพชรบูรณ์ม.4ม.9ม.10ต.สักหลง อ.หล่มสัก16/12/2562 09:0016/12/2562 12:00
60ภูเก็ตแนวถนนเทพกระษัตรีฝั่งขาเข้าเมืองภูเก็ต ตั้งแต่ โครงการแสนสิริวิลล่า ถึงหน้าโครงการอุโมงค์ทางลอดบ้านเมืองใหม่ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต16/12/2562 09:0016/12/2562 16:30
61ลำปางแยกรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ ถึง แยกศรีชุม16/12/2562 08:0016/12/2562 17:00
62บึงกาฬDD1 บ.โนนชมภู ถึง DDE2 บ.ใหม่ภูเจริญ16/12/2562 08:0016/12/2562 16:00
63ปทุมธานีบริเวณโครงการ MMC (นวไท) หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี15/12/2562 09:0015/12/2562 17:00
64เชียงใหม่บ้านต้นหนุน หมู่ 5 ต.เวียง15/12/2562 09:0015/12/2562 16:00
65ปราจีนบุรีหน้าโรงเรียนสายมิตร ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี15/12/2562 08:3015/12/2562 16:30
66นครปฐมถนนพุทธสาคร ม. 10 ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร15/12/2562 08:3015/12/2562 17:00
67ปทุมธานีบริเวณกลุ่มโรงงาน MMC บางส่วน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 15/12/2562 08:0015/12/2562 17:00
68สุพรรณบุรีหน้าสถานีสองพี่น้อง2 ถึง แยกดอนพรหม15/12/2562 08:0015/12/2562 17:00
69สมุทรสาครบริเวณแนวถนนสหกรณ์บางส่วน โครงการมหาชัยซีวิว ซอยศูนย์ประมงน้ำกร่อย หมู่บ้านมหาชัยธานี ซอยภัทรชนก หมู่บ้านอิฐสวย ปากคลองห้า ท้ายตลาด เชิงสะพานวัดสหกรณ์15/12/2562 08:0015/12/2562 17:00
70นครราชสีมาถนนรถไฟ 1,2,3 หน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่14/12/2562 09:0014/12/2562 16:00
71นครปฐม(ซ.กำนันรัตน์) ม.10 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม14/12/2562 09:0014/12/2562 17:00
72นครราชสีมาตั้งแต่หน้า รพ.พระทองคํา ไปจนถึงสี่แยกไฟแดง อ.พระทองคํา 14/12/2562 08:3014/12/2562 16:30
73บุรีรัมย์บ้านผักหวาน-บ้านตลาดแย้ ต.ถนนหัก อ.นางรอง14/12/2562 08:3014/12/2562 16:30
74เชียงใหม่บริเวณพื้นที่บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 1 , 2 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่14/12/2562 08:3014/12/2562 16:30
75กาญจนบุรีบ้านศาลเจ้าโพรงไม้ บ้านชุกมะตูม(ดาบกรี) บ่อน้ำเสีย14/12/2562 08:3014/12/2562 13:00
76ลำปางโฮมโปร โลตัส บีควิก14/12/2562 08:0014/12/2562 17:00
77นครปฐมม.8 ต.บางเลน อ.บางเลน14/12/2562 08:0014/12/2562 17:00
78นครปฐม(ท่าข้าวสุรชัย-ตลาดบางหลวง) ม.5 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี,ม.14,13,12,11,6,2 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม14/12/2562 08:0014/12/2562 17:00
79บึงกาฬSEK02R-02 ถึง DDE1 บ.โนนสวรรค์14/12/2562 08:0014/12/2562 16:00
80เพชรบูรณ์บ้านโสกเดื่อ ม.10 ต.น้ำชุน13/12/2562 09:0013/12/2562 12:00
81ภูเก็ตบริเวณตั้งแต่ ไซม่อนคาบาเร่ ไปจนถึง โรงเเรมฟร้อน วิลเลจ13/12/2562 09:0013/12/2562 17:00
82นครราชสีมาบ้านดอนกลาง-บ้านหินร่อง ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา13/12/2562 08:0013/12/2562 16:30
83บึงกาฬDDEจุดเปลี่ยนสายระหว่างสายเปลือยกับสายSAC ถึง BUA2R-0113/12/2562 07:0013/12/2562 17:00
84อุดรธานีบริเวณบ้านเหล่าอุดม ,บ้านปัก และบ้านคำจำปา ต.เซิม อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย12/12/2562 09:0012/12/2562 12:00
85สกลนครบริเวณไฟดับ บ้านม่วงคำ บ้านอ่าง บ้านดง บ้านม่วงไข่ บ้านโคกสูง บ้านนาแยง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน บ้านดอนยานาง ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ12/12/2562 09:0012/12/2562 16:00
86ราชบุรีกฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณตั้งแต่ร้าน Pooh coffee ถึง หน้าโรงแรมเกษมสุข และในซอยที่อยู่ในช่วงดังกล่าว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี12/12/2562 09:0012/12/2562 16:00
87ราชบุรีม.3,ม.4 หนองกลางนา ตั้งแต่แยกตลาดท่าฝางถึงคลองบางสองร้อย อบต.หนองกลางนา , โรงงานรีไซเคิล,ซอยบ้านท่าเสาใหม่,ซอยหนองรี12/12/2562 08:3012/12/2562 16:00
88ฉะเชิงเทราบ้านวังนกกา หมู่1บางบ่อ บ้านเนินเรียบ บ้านเนินสระ บ้านหนองไผ่ตับจาก วัด,โรงเรียนอรัญญิการาม(ดอนศษลเจ้า) บ้านคันคลอง12/12/2562 08:0012/12/2562 17:00
89นครราชสีมาแยกวัดบ้านตาจั่น ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา12/12/2562 08:0012/12/2562 16:30
90บึงกาฬPON5S-27 ถึง BUA4S-12 ถึง BUA1S-1512/12/2562 07:0017/12/2562 17:00
91นครสวรรค์ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณบ้านดงพลับ(บางส่วน)ตรงข้ามทางเข้ากองบิน๔บริเวณฝั่งถนนพหลโยธิน ใกล้ๆแถวโรงแรมสุเมรี 11/12/2562 09:0011/12/2562 12:00
92เพชรบูรณ์หน้าโรงเรียนสามแยกวังชมภู ถึง บ้านวังทอง 11/12/2562 09:0011/12/2562 16:00
93บึงกาฬDDEจุดเปลี่ยนสายระหว่างสายเปลือยกับสายSAC ถึง BUA2R-0111/12/2562 07:0011/12/2562 17:00
94ชัยนาทบ้านหาดกองสิน ม.1,5 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง09/12/2562 09:0009/12/2562 16:30
95นครราชสีมาบริเวณตรงข้าม 7-11 มทส.ประตู 4 09/12/2562 09:0009/12/2562 16:00
96ราชบุรีกฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ รร.หนองกลางด่าน ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี09/12/2562 08:3009/12/2562 16:30
97ฉะเชิงเทราถนน 3121 (บางคล้า-แปลงยาว ช่วงตั้งแต่คลองชลประทานบางบ่อ ถึง ฟาร์มไก่ธนวัฒน์ วัดไผ่แก้ว โรงเรียนไผ่แก้ว บ้านลาดปลาเค้า ห่อส่งน้ำประปาส่วนภูมิภาค เทศบาลแปลงยว อบต.แปลงยาว รีสอร์ทลีรพลซอย CF ฟอร์มทังหมด ฟาร์มธนวัฒน์ โรงฟักไข่ CFฟาร์ม 08/12/2562 08:0008/12/2562 17:00
98สมุทรสาครบริเวณ ตั้งแต่ปากทางแยกบ้านแพ้ว ถึง สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 2 ขาเข้า กทม. [ผปบ. PEA Samutsakhon]08/12/2562 08:0008/12/2562 17:00
99ฉะเชิงเทราบริเวณแนวถนนเลียบมอเตอร์เวย์ขาเข้า กทม ปากทางเทศบาลซอย2 ถึงปากทางเข้าบ้านสามขัณฑ์, ที่จัดสรรเขาดิน, บ้านสามขัณฑ์ 07/12/2562 09:0007/12/2562 16:00
100ฉะเชิงเทราแนวถนนสุขุมวิทฝั่งน้ำเค็ม ข้างข้าวพันธุ์ดีถึงหน้าวัดแสมขาว ซอยโรงงานกระทะ คลองเจริญวัย06/12/2562 12:0006/12/2562 14:00
101สมุทรสาครบริเวณแนวคลองแพ้วใต้ 06/12/2562 10:0114/12/2562 17:00
102นครราชสีมาบริเวณถนนวงเวียน มทส.ประตู1 (ฝั่งตลาด) 06/12/2562 09:0006/12/2562 16:30
103ศรีสะเกษตำบลตำแย ตำบลละเอาะ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ06/12/2562 09:0006/12/2562 13:00
104เชียงใหม่ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดข่วงเปาไปทางทิศเหนือ ถึง สามแยกตรงข้ามหน้าบ้าน ส.ส.สุรพล / บริเวณหน้าวัดข่วงเปาไปทางทิศใต้ ถึง คริสตจักรจอมทอง/บ้านสันป่าซาง และบ้านป่ากล้วยบางส่วน06/12/2562 09:0006/12/2562 16:00
105เชียงใหม่บ้านดอยน้อย06/12/2562 09:0006/12/2562 17:00
106กำแพงเพชร บริเวณปากซอยฝั่งบริเวณปากซอยฝั่งด้านสาธารณสุขเทศบาลพรานกระต่าย จนถึงฝั่งตรงข้ามปั๊มครูโชค 06/12/2562 09:0006/12/2562 17:00
107ปราจีนบุรีหมู่บ้านมาสเตอร์ไลฟ์ หมู่ 8 ตำบลท่าตูม 05/12/2562 13:0005/12/2562 17:00
108ปราจีนบุรีบ้านเกาะตูม หมู่ 9 ตำบลศรีมหาโพธิ05/12/2562 09:0005/12/2562 12:00
109สุพรรณบุรีบริเวณบ้านดอนวัดต่ำ04/12/2562 12:0004/12/2562 17:00
110ปราจีนบุรีบ้านหนองมันปลา ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ04/12/2562 09:0004/12/2562 12:00
111อุทัยธานีบ้านเขาพะแวง ม.7 ต.เนินแจง อ.เมือง จ.อุทัยธานี04/12/2562 09:0004/12/2562 16:00
112ภูเก็ตตั้งแต่สามเเยกโคกมะขาม จนถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง (ฝั่งขวามือ)04/12/2562 09:0004/12/2562 17:00
113นครราชสีมาบ้านตาจั่น ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 04/12/2562 08:0006/12/2562 16:30
114บึงกาฬดรอปเอาท์กลางไลน์บ้านโคกกลาง ถึง BUA4S-1204/12/2562 07:0004/12/2562 17:00
115นครสวรรค์ประกาศดับไฟในพื้นที่ ต.ช่องแค จ.นครสวรรค์ บริเวณกลุ่มบ้านเรือนร้านค้าบริเวณสี่แยกไฟจราจรแยกหนองหญ้ารังกา ต.ช่องแค จ.นครสวรรค์ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 03/12/2562 09:0003/12/2562 16:30
116อุทัยธานีบ้านกลางเขา ต.ดอนขวาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี03/12/2562 09:0003/12/2562 16:00
117กำแพงเพชร บริเวณปากซอยฝั่งร้านก๋วยเตี๋ยวไก่คุณผึ้ง จนถึงปั๊มครูโชค 03/12/2562 09:0003/12/2562 17:00
118ปราจีนบุรีปากซอยปราจีนอนุสรณ์12,ซอยโรงแรมพาราไดซ์ ถึงปากซอยเพ็ชรไพบูลย์1 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี03/12/2562 08:3003/12/2562 16:30
119ปราจีนบุรีบ้านวังชัน หมู่ 4 ตำบล สัมพันธ์ อำเภอ ศรีมหาโพธิ03/12/2562 08:3003/12/2562 17:00
120สระบุรีบ้านปากคลอง02/12/2562 09:0002/12/2562 16:30
121จันทบุรีริมถนนสุขุมวิท02/12/2562 09:0002/12/2562 17:00
122กำแพงเพชรบริเวณ ม .5,13 บ้านหนองดุก ,บ้านทุ่งบ่อสะเดา ถึง สุดซอยสามแยก 02/12/2562 09:0002/12/2562 17:00
123ปราจีนบุรีหมู่บ้านสันติสุข หมู่ 15 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี02/12/2562 08:3002/12/2562 16:30
124ชลบุรีบริเวณเสาสัญญาณโทรศัพท์ ถึง ร้านอาหารครัวบึง02/12/2562 08:0002/12/2562 17:00
125นครราชสีมาบ้านตลุกม่วง ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 02/12/2562 08:0002/12/2562 16:30
126บึงกาฬดรอปเอาท์กลางไลน์บ้านโคกกลาง ถึง BUA4S-1202/12/2562 07:0002/12/2562 17:00
127ฉะเชิงเทราปากทางนิคมเกตเวย์ ถึง วัดพรสวรรค์ ปั้มน้ำมัน ปตท.สุภาภร์พลังงาน ไฟจราจรแยกธงชัย ปั้มแก๊สคาลเท็กซ์ บิ๊กซีมินิมาร์ทปากทางนิคมเกตเวย์01/12/2562 08:0001/12/2562 17:00
128สุพรรณบุรีสถานีตำรวจภูธรทุ่งคอก ถึง บ้านหนองบ่อ01/12/2562 08:0001/12/2562 17:00
129สมุทรสาครบริเวณ ตั้งแต่ปากซอย IIW ถึง สถานีไฟฟ้าเอกชัย 1 แนวถนนเอกชัย บางบอน (ฝั่งซ้าย ขาเข้า กทม.) [ผกส. PEA Samutsakhon]01/12/2562 08:0001/12/2562 17:00
130สมุทรสาครบริเวณ สี่แยกบางน้ำจืด ถึง ปากซอยเงินประเสริฐ [ผกส. PEA Samutsakhon]01/12/2562 08:0001/12/2562 17:00
131เชียงใหม่บ้านร้องธาร หมู่ 5 ตำบลบ้านแม บ้านเปียง หมู่ 13 ตำบลบ้านแม บ้านป่าจี้ หมู่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก บ้านป่าลาน หมู่ 2 ตำบลทุ่งสะโตก บ้านพนัง หมู่ 3 ตำบลทุ่งสะโตก บ้านร้องส้มป่อย หมู่ 4 ตำบลทุ่งสะโตก30/11/2562 08:3030/11/2562 16:30
132ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน | (เขาพิทักษ์) ช่วงเช้าและช่วงบ่าย29/11/2562 15:3029/11/2562 16:30
133เลยรหัสCKA1S-14 จากไซโลเปรมประชา ถึง บ้านโนนเกษตร CKA1R-04 ตำบลเชียงกลม29/11/2562 10:3029/11/2562 12:00
134เลยบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทับกี่ ถึง บ้านตาด ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย29/11/2562 09:0029/11/2562 16:00
135มหาสารคามสี่แยกวังยาว29/11/2562 09:0029/11/2562 15:00
136นครสวรรค์ประกาศดับไฟในพื้นที่ ตำบลห้วยหอม จ.นครสวรรค์ บริเวณไลน์แยกเข้ากลุ่มบ้านเรือน ม.6 บ.หนองมะค่า ต.ห้วยหอม จ.นครสวรรค์ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 29/11/2562 09:0029/11/2562 16:30
137บึงกาฬCB F1 ถึง DDE หลัง BUA1S-05 และ CB F5 ถึง DDE หลัง BUA5S-0529/11/2562 07:0029/11/2562 17:00
138ชัยนาทบ้านหาดกองสิน ม.1,ม.5 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง28/11/2562 09:0028/11/2562 16:00
139สระบุรีบ้านปากคลอง28/11/2562 09:0028/11/2562 16:30
140ภูเก็ต บริเวณแนวถนนเทพกระษัตรีทั้งสองฝั่งถนน ตั้งแต่ หน้าวัดเมืองใหม่ ถึงสถานีจ่ายไฟบ้านหมากปรก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต28/11/2562 09:0028/11/2562 16:30
141ปราจีนบุรีปั๊ม ปตท.หนองชะอม,แยกบ้านเนินไฮ ถึง โรงเรียนหนองชะอม ม.7 ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี28/11/2562 08:3028/11/2562 16:30
142ชลบุรีปากทางสุขุวิท ถึง ทางรถไฟห้วยขวาง28/11/2562 08:0028/11/2562 17:00
143ปราจีนบุรีหมู่ 8 บ้านโนน(แยกปากท้อง) ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี27/11/2562 09:0027/11/2562 17:00
144ปราจีนบุรีบ้านวังอ้ายป๋อง ต.แก่งดินสอ27/11/2562 09:0027/11/2562 16:00
145นครราชสีมาแยกวัดศิวลัยทรงธรรม (บ้านคลองเสือ) - สามแยกบ้านไร่27/11/2562 09:0027/11/2562 16:00
146นครสวรรค์ประกาศดับไฟในพื้นที่ ตำบลห้วยหอม จ.นครสวรรค์ บริเวณไลน์แยกเข้ากลุ่มบ้านเรือน ม.6 บ.หนองมะค่า ต.ห้วยหอม จ.นครสวรรค์ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 27/11/2562 09:0027/11/2562 16:30
147ชุมพรบ้านไทยพัฒนา ม.7 ต.นาสัก27/11/2562 09:0027/11/2562 17:00
148ชลบุรีเทศบาล 1 ซอย 20 ถึง ร้านขายของมือ 2 ห้วยใหญ่27/11/2562 08:0027/11/2562 17:00
149นครพนมถนนชยางกรูบางส่วน(บายพาสนครพนม-ท่าอุเทน)โรงน้ำแข็งวารีเทพ,อู่เฉลิมการช่าง,โรงแช่แข็ง27/11/2562 08:0027/11/2562 17:00
150ชัยนาทบริเวณแยกทางเข้าปากคลองมหาราชถึงสะพานบ้านใหม่บางกระเบียน ต.ตลุก26/11/2562 09:0026/11/2562 14:00
151เชียงใหม่บ.ห้วยส้มสุก ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่26/11/2562 09:0026/11/2562 17:00
152ร้อยเอ็ดอำเภอสุวรรณภูมิ26/11/2562 08:3026/11/2562 16:00
153เชียงใหม่บ้านป่าบง หมู่ 8 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง26/11/2562 08:3021/11/2562 16:30
154ชลบุรีทางรถไฟห้วยขวาง ถึง วัดทุ่งละหาร26/11/2562 08:0026/11/2562 17:00
155บึงกาฬBUA5S-08 ถึง BUA5S-11 (Diss ทองสาย)26/11/2562 07:0026/11/2562 17:00
156สกลนครบ้านม่วงคำ บ้านม่วงไข่(บางส่วน) ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน25/11/2562 08:0025/11/2562 17:00
157ปราจีนบุรีหมู่ 1 บ้านหนองคล้า ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี24/11/2562 09:0024/11/2562 17:00
158สมุทรสาครบริเวณ ปากซอยนำเก็ก และในซอยนำเก็ก และบริเวณฝั่งตรงข้ามซอยนำเก็ก [ผกส. PEA Samutsakhon]24/11/2562 08:0024/11/2562 17:00
159สมุทรสาครบริเวณตั้งเเต่สามเเยกโรงงานเบ็ทเทอร์ ถึงชนเเดนวัดพันธุวงษ์(ฝั่งซ้ายมือ)24/11/2562 08:0024/11/2562 17:00
160พะเยาตั้งแต่สถานีตำรวจทางหลวง5กองกำกับการ5 ถึง ตรงข้ามโรงเรียนห้วยบง (ฝั่งตะวันออก ถนนพหลโยธิน)23/11/2562 09:0023/11/2562 17:00
161สุรินทร์บ้านแจนแวน ม.1 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์23/11/2562 08:3023/11/2562 17:00
162นครปฐมถนนศาลายา-นครชัยศรี ตั้งแต่วงเวียนหอนาฬิกา - แยกไฟแดงหน้า สภ.พุทธมณฑล ฝั่งมหิดล22/11/2562 23:0023/11/2562 05:00
163สระบุรีหน้าสถานีไฟฟ้าสระบุรี4ถึงมอเตอร์เวย์บัวลอย22/11/2562 09:0022/11/2562 16:00
164สระบุรีตั้งแต่หน้าอบต.บัวลอยถึงฝั่งตรงข้ามโรงแรมพาราไดร์อินน์22/11/2562 09:0022/11/2562 16:00
165ชลบุรีบริเวณซอยหนองหินและในซอยหนองหิน22/11/2562 09:0022/11/2562 17:00
166ปราจีนบุรีหมู่ 5 บ้านนางเลง ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี22/11/2562 09:0022/11/2562 17:00
167ปราจีนบุรีบริเวณบ้านแก่งพัฒนา ต.หนองกี่22/11/2562 09:0022/11/2562 17:00
168กำแพงเพชรบริเวณ ม .5 บ้านนาถัง ต.ถ้ำกระต่ายทอง ซอยหลังร้านเบิ้มการเกษตร ถึง ศาลาเอนกประสงค์ 22/11/2562 09:0022/11/2562 12:00
169ภูเก็ตช่วงแรกจากหน้าโรงแรมซีเคร็ทคริฟ ถ.ป่าตอง-กะรน ถึง วงเวียนกะรน ช่วงที่ 2 จากบริเวณวงเวียนกะรนถึงหน้าวัดกะรน ไปตามถนนปฏัก ซ.โรงแรมชูก้า มาริน่าอาร์ต,ซ.โรงแรมเซนทาร่า กะรน,ซ.ปฏัก 13,ซ.ปฏัก 22,และซ.ปฏัก 20,22/11/2562 09:0022/11/2562 17:00
170นครราชสีมาถนนเทศบาล 11 (วงเวียนโคกสูง)22/11/2562 08:3022/11/2562 17:00
171บึงกาฬฺBUA3S-05/1 ถึง BUA3R-02 และ BUA3R-01 ถึง BUA3S-14/122/11/2562 05:0022/11/2562 07:00
172ปราจีนบุรีบริเวณบ้านคลองอะลาง ต.หนองกี่ 21/11/2562 09:0021/11/2562 17:00
173ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน | หัวหิน ซอย 1421/11/2562 08:3021/11/2562 15:00
174นครพนมถนนชยางกรู(บายพาสนครพนม-ธาตุพนม)บ้านน้อยใต้,อู่เฉลิม,โรงแช่แข็ง,โรงน้ำแข็งวารีเทพ21/11/2562 08:0021/11/2562 17:00
175ปราจีนบุรี ช่วงหน้าระเบียงนา ถึง หน้าแขวงการทาง21/11/2562 07:3021/11/2562 16:30
176ปราจีนบุรีหมู่ 1 บ้านหนองอนามัย ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี20/11/2562 09:0020/11/2562 17:00
177ปราจีนบุรีบริเวณบ้านคลองตาหมื่น,นิคมสหกร์ณ,คลองเตย,คลองดินแดง ตำบลทุ่งโพธิ์20/11/2562 09:0020/11/2562 17:00
178ปราจีนบุรีบ้านดอนไข่เต่า ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ20/11/2562 09:0020/11/2562 16:00
179นครราชสีมาบ.หนองแปลน20/11/2562 09:0020/11/2562 16:30
180นครปฐมม.12 ต.บางภาษี อ.บางเลน 20/11/2562 09:0020/11/2562 14:00
181นครพนมถนนชยางกรูบางส่วน(บายพาสนครพนม-ธาตุพนม)บ้านน้อยหนองเค็มบางส่วน,บ.โตโยต้า,บ.ไทยประกันชีวิต20/11/2562 08:0020/11/2562 17:00
182พระนครศรีอยุธยาหมู่ 3 - 5 ตำบลหนองน้ำใหญ่ กลุ่มวัดลาดชะโดและ หมู่ 6 ตำบลจักราช กลุ่มแท๊งค์น้ำสีส้ม19/11/2562 09:0019/11/2562 12:00
183สระบุรีบริเวณตั้งแต่ปากทางห้วยทราย วัดบ้านยางและจนถึงสุดไลน์(โศกแก)19/11/2562 09:0019/11/2562 16:30
184สระแก้วบ้านเขาแหลม19/11/2562 08:0019/11/2562 17:00
185ปราจีนบุรีช่วงหน้าระเบียงนา ถึง หน้าแขวงการทาง19/11/2562 07:3019/11/2562 16:30
186สมุทรสาครบริเวณ ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 9 ถึง ปาก ซ.เงินประเสริฐ (ฝั่งซ้าย)[ผกส. PEA Samutsakhon]17/11/2562 08:0017/11/2562 17:00
187ปราจีนบุรีหน้าแขวงการทาง17/11/2562 07:3017/11/2562 16:30
188ปราจีนบุรีบ้านหนองไฮ หนองระเนตร ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ16/11/2562 09:0016/11/2562 17:00
189สุรินทร์บริเวณไลน์แยกเข้าบ้านโนนระเวียง – ปอหมัน ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์16/11/2562 09:0016/11/2562 17:00
190สุรินทร์ไลน์เมนท่าตูม -จอมพระ ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 15/11/2562 09:0015/11/2562 17:00
191อุดรธานีจากบ้านปากดง ถึง กม.19 ถนน อุดร-เลย ฝั่งซ้าย ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง15/11/2562 09:0015/11/2562 13:00
192บึงกาฬสถานีไฟฟ้าบึงกาฬ15/11/2562 08:0015/11/2562 17:00
193ปราจีนบุรีบ้านแห่ 14/11/2562 13:0014/11/2562 16:00
194ปราจีนบุรีซอยตรงข้ามวัดแปลงประดู่ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ14/11/2562 09:0014/11/2562 15:00
195ปราจีนบุรีบ้านหนองปรือน้อย ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ14/11/2562 09:0014/11/2562 16:00
196นครราชสีมาบ้านหนองขี้เหล็ก ต.สะแกราช14/11/2562 09:0014/11/2562 16:00
197ปราจีนบุรีซอยโรงเจ ตลาดท่าประชุม06/11/2562 09:0006/11/2562 15:00
198สุรินทร์ไลน์แยกเข้าบ้านโนนระเวียง – ปอหมัน ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์06/11/2562 09:0021/11/2562 17:00
199ชลบุรีทุ่งระหาร ถึง วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร31/10/2562 08:0031/10/2562 17:00
200ขอนแก่นอ.กระนวน จ.ขอนแก่น จากฝั่งตรงข้ามสนามไก่ชน ถึง บ.คำครึ่ง18/10/2562 09:0018/10/2562 17:00
201บุรีรัมย์บ้านสองพี่น้อง ถึงบ้านหนองตาราช16/10/2562 09:0016/10/2562 12:00
202อำนาจเจริญบ้านวังแคน ถึง บ้านนาเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ10/10/2562 09:0010/10/2562 17:00
203เชียงใหม่โรงบ่มบ้านกาด07/10/2562 09:3007/10/2562 15:30
204อำนาจเจริญบ้านโคกกอก ถึง บ้านนาเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ07/10/2562 09:0007/10/2562 17:00
205อำนาจเจริญบ้านดอนหวาย ถึง บ้านห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ04/10/2562 09:0004/10/2562 17:00
206อำนาจเจริญบ้านนาวัง ถึง บ้านนาเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ03/10/2562 09:0003/10/2562 17:00
207อำนาจเจริญบ้านหินขัน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ02/10/2562 09:0002/10/2562 17:00
208อำนาจเจริญบ้านนาวัง ถึง บ้านนาเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ30/09/2562 09:0030/09/2562 17:00
209เชียงใหม่ตั้งแต่บริเวณหน้ากาดยายผัด บ้านใหม่สวรรค์ จนถึง บริเวณสวนส้มวังน้ำค้างรีสอร์ท28/09/2562 08:3028/09/2562 16:30
210อำนาจเจริญบ้านเมืองเก่า ถึงบ้านห้วยม้อง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ27/09/2562 09:0027/09/2562 16:30
211อำนาจเจริญบ้านโคกเลาะ ถึง บ้านบ่อชะแน่ง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ26/09/2562 09:0026/09/2562 16:30
212อำนาจเจริญบ้านเมืองเก่า ถึงบ้านห้วยม้อง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ25/09/2562 09:0025/09/2562 16:30
213อำนาจเจริญบ้านโนนโพธิ์ ถึง บ้านนาเยีย ต.โนนโพธิ์ อ.เมือ. จ.อำนาจเจริญ19/09/2562 09:0019/09/2562 16:00
214อำนาจเจริญบ้านหนองคลอง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ18/09/2562 09:0018/09/2562 16:00
215อำนาจเจริญบ้านบ่อบุ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ17/09/2562 09:0017/09/2562 16:00
216ปราจีนบุรีบ้านวังชัน หมู่ 4 ตำบล สัมพันธ์ อำเภอ ศรีมหาโพธิ15/09/2562 09:0015/09/2562 12:00
217ปราจีนบุรีหมู่ 2 ตำบลบ้านทาม อำเภอ ศรีมหาโพธิ13/09/2562 13:0013/09/2562 16:00
218เชียงใหม่หมู่บ้านแม่กุ้งบก ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่13/09/2562 09:3009/09/2562 15:30
219เชียงใหม่1. บ้านมะขุนหวาน(บางส่วน) ตั้งแต่หน้าวัดมะขุนหวานฝั่งขวามือ 2. บ้านสันทราย ต.มะขุนหวาน12/09/2562 09:3012/09/2562 15:30
220นครปฐมถนนศาลายา-นครชัยศรี ตั้งแต่แยก สภ.พุทธมณฑล-แยกสายห้า หน้าห้างแมคโคร08/09/2562 07:0008/09/2562 17:00
221กาฬสินธุ์บ.โคกสี หมู่3, บ.น้ำคำ หมู่10, บ.คำบง หมู่11 และบ.ร่องคำหมี หมู่12 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์07/09/2562 09:0007/09/2562 12:00
222อำนาจเจริญบ้านโคกเลาะ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ30/08/2562 09:0030/08/2562 16:30
223บุรีรัมย์บริเวณปั้มเชลล์ถึงบริเวณบ้านหนองโพรง30/08/2562 08:3030/08/2562 16:30
224ปราจีนบุรีบ้านโคกไม้แดง ซ.328/08/2562 09:0028/08/2562 12:00
225อำนาจเจริญบ้านดอนขวัญ ถึง บ้านพนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ27/08/2562 09:0027/08/2562 16:30
226อำนาจเจริญบ้านห้วยไร่ ถึงบ้านหนองตาใกล้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ22/08/2562 09:0022/08/2562 16:30
227อำนาจเจริญ้บ้านหัวตะพาน ถึง บ้านท่ายางชุม อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ16/08/2562 09:0016/08/2562 16:30
228บุรีรัมย์บริเวณบ้านดอนหนองเเหน ถึง บ้านโคกใหญ่16/08/2562 08:0016/08/2562 12:00
229อำนาจเจริญบ้านโปโล ตำบลไก่คำ ถึง บ้านไร่ ตำบลห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ15/08/2562 09:0015/08/2562 16:30
230กาฬสินธุ์บ.หนองบัว ม.1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ, บ.หนองแสง ม.1,2,7,8, บ.โนนสะอาด ม.3, บ.หนองอีดุม ม.6 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ และบ.สี่แยกสมเด็จ ม.4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์10/08/2562 08:0010/08/2562 17:00
231นครปฐมริมถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้า จากแยกสาย 5 หน้าศูนย์โตโยต้าถึงหน้าวิทย่าลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล10/08/2562 07:0010/08/2562 17:00
232บุรีรัมย์บ้านโคกหว่านถึงบ้านบุตาเวศท์08/08/2562 08:3014/08/2562 16:30
233อำนาจเจริญบริเวณบ้านห้วยไร่ถึงบ้านสี่แยกแสงเพชรต.หนองมะแชวอ.เมืองจ.อำนาจเจริญ07/08/2562 09:0007/08/2562 16:30
234กาฬสินธุ์บ.หนองบัว ม.1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ,บ.โนนสะอาด ม.3 ,บ.หนองแสง ม.1,2,7,8 ,บ.หนองอีดุม ม.6 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์และบ.สี่แยกสมเด็จ ม.4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์27/07/2562 08:0027/07/2562 16:00
235กาฬสินธุ์บ.โนนชาด ม.5,8,15 ,บ.สร้างแก้ว ม.3,13 ,บ.โคกกลาง ม.4 ,บ.คำไผ่ ม.6 และบ.ดงคำพัฒนา ม.11 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์22/07/2562 09:0022/07/2562 12:00
236กาฬสินธุ์บ.หมูม่น หมู่1,2,10,11, บ.เม็ก หมู่3, บ.นาทัน หมู่4, บ.หนองไผ่ หมู่5, บ.แก่งพฤาชัย หมู่7, บ.โนนน้ำเกลี้ยง หมู่9 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ และบ.คำกุง หมู่5 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์13/07/2562 12:0013/07/2562 13:00
237บุรีรัมย์บริเวณบ้านสระขาม ถึง บ้านโนนศรีสุข11/07/2562 09:0011/07/2562 16:00
238อำนาจเจริญบริเวณบ้านนาดี ถึง บ้านปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ02/07/2562 09:0002/07/2562 16:30
239ขอนแก่นหน้าสถานีจ่ายไฟ อ.กระนวน ถึง ห้วยสายบาตร25/06/2562 09:0025/06/2562 17:00
240อำนาจเจริญบริเวณปากทางบ้านเหล่าเขวา ถึง บ้านบ่อชะแน่ง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ07/06/2562 09:0007/06/2562 16:30
241อำนาจเจริญบ้านยูง ถึง บ้านสว่างใต้ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ06/06/2562 09:0006/06/2562 16:30
242อำนาจเจริญบ้านโคกเลาะ ถึง ปากทางบ้านเหล่าเขวา อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ05/06/2562 09:0005/06/2562 16:30
243อำนาจเจริญบ้านยุง ถึง บ้านสว่างใต้ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ04/06/2562 09:0004/06/2562 16:30
244ขอนแก่นบ้านไผ่01/06/2562 08:0001/06/2562 17:00
245บุรีรัมย์บริเวณบ้านหนองไทร ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ถึง บ้านนิคมเขต ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์24/05/2562 09:0024/05/2562 16:30
246กาฬสินธุ์บ.โพนสวาง ม.4, บ.โพธิ์คำพุทธคีรี ม.5, บ.คำน้ำแซบ ม.6 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์, บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์24/05/2562 09:0024/05/2562 17:00
247อำนาจเจริญบ้านโคกเลาะ ถึง ปากทางบ้านเหล่าเขวา อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ23/05/2562 09:0023/05/2562 16:30
248อำนาจเจริญบ้านโคกเลาะ ถึง ปากทางบ้านเหล่าเขวา อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ21/05/2562 09:0021/05/2562 16:30
249กาฬสินธุ์บ.นามะเขือ ม.1,ม.12, บ.โคกเจริญ ม.2, บ.โพนสวาง ม.4, บ.โพธิ์คำพุทธคีรี ม.5, บ.คำน้ำแซบ ม.6, บ.คำดอกซ้อน ม.7, บ.ดอนจันทร์ ม.9, บ.โนนศรทอง ม.8 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์, บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์21/05/2562 09:0021/05/2562 17:00
250อำนาจเจริญบ้านโคกเลาะ ถึง ปากทางบ้านเหล่าเขวา อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ17/05/2562 09:0017/05/2562 16:30
251อำนาจเจริญบ้านนาห้วยยาง ถึงบ้านนาเยีย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ17/05/2562 09:0017/05/2562 16:30
252กาฬสินธุ์บ.นามะเขือ ม.1,ม.12, บ.โคกเจริญ ม.2, บ.โพนสวาง ม.4, บ.โพธิ์คำพุทธคีรี ม.5, บ.คำน้ำแซบ ม.6, บ.คำดอกซ้อน ม.7, บ.ดอนจันทร์ ม.9, บ.โนนศรทอง ม.8 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์, บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์17/05/2562 09:0017/05/2562 17:00
253บุรีรัมย์บ้านหนองทองลิ่ม,บ้านโคกพลวง,บ้านโนนศรีสุข ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และบ้านเสลา ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์02/05/2562 09:0002/05/2562 16:00
254กาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลตำบลนามะเขือ, บ.โคกเจริญ, บ.หนองบัวลอย ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 29/04/2562 09:0029/04/2562 16:00
255กาฬสินธุ์บ.โพธิ์คำพุทธคีรี ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์26/04/2562 09:0026/04/2562 16:00
256กาฬสินธุ์บ้านสี่แยกสมเด็จ หมู่2และหมู่6 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ตามแนวถนนสมเด็จ-สกลนครฝั่งขวา ตั้งแต่หน้าศาลเจ้าพ่อสมเด็จ ถึง ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ20/04/2562 16:0020/04/2562 17:00
257กาฬสินธุ์บ้านสี่แยกสมเด็จ หมู่2และหมู่6 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ตามแนวถนนสมเด็จ-สกลนครฝั่งขวา ตั้งแต่หน้าศาลเจ้าพ่อสมเด็จ ถึง ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ20/04/2562 09:0020/04/2562 10:00
258กาฬสินธุ์บ้านสี่แยกสมเด็จ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ตามแนวถนนสมเด็จ-สกลนครฝั่งขวา ตั้งแต่หน้าที่ว่าการอำเภอสมเด็จ ถึง หน้าโรงพยาบาลสมเด็จ, ถนนสันติสุข, ซอยอ่อนนุชและหมู่บ้านทัดดาว20/04/2562 09:0020/04/2562 16:00
259กาฬสินธุ์บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์18/04/2562 09:0018/04/2562 16:00
260กาฬสินธุ์บ.โพนสว่าง ม.4, บ.โพธิ์คำพุทธคีรี ม.5, บ.คำน้ำแซบ ม.6 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ และบ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์10/04/2562 09:0010/04/2562 16:00
261กาฬสินธุ์บ.หนองบัวโดน ม.1,ม.7,ม.11,ม.12 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ และบ.หนองป่าอ้อย ม.1 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์10/04/2562 08:0010/04/2562 17:00
262กาฬสินธุ์บ.โนนสะอาด ม.3, บ.หนองแสง ม.1,2,7,8 บ.หนองอีดุม ม.6 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ, บ.หนองบัว ม.1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ และบ.สี่แยก ม.4 (ช่วงตั้งแต่หน้าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ถึง บ.โนนสะอาด) ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์06/04/2562 12:0006/04/2562 13:00
263กาฬสินธุ์บ.โนนสะอาด ม.3, บ.หนองแสง ม.1,2,7,8 บ.หนองอีดุม ม.6 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ, บ.หนองบัว ม.1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ และบ.สี่แยก ม.4 (ช่วงตั้งแต่หน้าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ถึง บ.โนนสะอาด) ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์06/04/2562 09:0006/04/2562 10:00
264กาฬสินธุ์บ.สี่แยก ม.4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (ช่วงตั้งแต่สี่แยกไฟแดงถึงโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ)06/04/2562 09:0006/04/2562 13:00
265กาฬสินธุ์บ.บาก ม.2,ม.14 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์05/04/2562 09:0005/04/2562 12:00
266กาฬสินธุ์เขตต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ ทุกหมู่บ้าน(ยกเว้น บ.โนนอุดม) และ บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์03/04/2562 09:0003/04/2562 16:00
267ขอนแก่นบ.น้ำอ้อม หน้าวัดป่าบ้านน้ำอ้อม02/04/2562 09:0002/04/2562 17:00
268กาฬสินธุ์บ.หนองไผ่ ม.5 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ, บ.คำกุง ม.5 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์02/04/2562 09:0002/04/2562 16:00
269กาฬสินธุ์เขตพื้นที่ ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ทุกหมู่บ้าน(ยกเว้น บ.บึง ม.6และบ.ดงแหลม ม.8) และบ.คำกุง ม.5 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์28/03/2562 09:0028/03/2562 16:00
270กาฬสินธุ์เขตต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ ทุกหมู่บ้าน(ยกเว้น บ.โนนอุดม) และ บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์26/03/2562 09:0026/03/2562 16:00
271กาฬสินธุ์ถนนสกาวเดือน บ.สี่แยก ม.5 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์23/03/2562 09:0023/03/2562 13:00
272กาฬสินธุ์เขตพื้นที่ ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ทุกหมู่บ้าน(ยกเว้น บ.บึง ม.6และบ.ดงแหลม ม.8) และบ.คำกุง ม.5 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์22/03/2562 09:0022/03/2562 16:00
273กาฬสินธุ์บ.แซงบาดาล ม.1 และบ.บึงบาดาล ม.3 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์20/03/2562 09:0020/03/2562 16:00
274อำนาจเจริญบริเวณบ้านโนนสำราญ ถึง บ้านชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ15/03/2562 09:0015/03/2562 16:30
275กาฬสินธุ์บ.อู้ ม.4 ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์, บ.แซงบาดาล ม.1, บ.บาก ม.2,ม.14, บ.บึงบาดาล ม.3, บ.หนองแห้ว ม.5, บ.คำเม็ก ม.7,ม.13 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์15/03/2562 09:0015/03/2562 16:00
276อำนาจเจริญบริเวณบ้านโนนสำราญ ถึง บ้านชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ12/03/2562 09:0012/03/2562 16:30
277ขอนแก่นจาก บ.ผักหนาม อ.กระนวน ถึง บ.กระนวน อ.ซำสูง12/03/2562 09:0012/03/2562 17:00
278กาฬสินธุ์บ.หนองแห้ว ม.5, บ.คำเม็ก ม.7,ม.13 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์12/03/2562 09:0012/03/2562 16:00
279กาฬสินธุ์บ้านนาสีนวล หมู่3 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์07/03/2562 09:0007/03/2562 16:00
280กาฬสินธุ์บ้านโคกสี หมู่3 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์02/03/2562 08:0002/03/2562 12:00
281กาฬสินธุ์บ้านนาสีนวล หมู่3 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์28/02/2562 09:0028/02/2562 16:00
282กาฬสินธุ์บ.หนองบัวโดนทุกหมู่ ต.สมเด็จ,บ.หนองป่าอ้อย ต.ลำหัวยหลัว,บ.คำกั้ง ต.ศรีสมเด็จ,เขตตำบลมหาไชยทุกหมู่บ้าน,เขตตำบลผาเสวยทุกหมู่บ้าน ยกเว้น บ.หนองบัว ม.1,เขตตำบลแซงบาดาลทุกหมู่บ้าน ยกเว้น บ.บัวสามัคคี บ.โป่งนกแซว บ.โพธิ์คำและบ.โนนทรายสำราญ, อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์23/02/2562 16:0023/02/2562 17:00
283กาฬสินธุ์บ.คำหม่วย ม.5 และบ.ภูแกลบ ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์23/02/2562 08:0023/02/2562 17:00
284กาฬสินธุ์บ.หนองบัวโดนทุกหมู่ ต.สมเด็จ,บ.หนองป่าอ้อย ต.ลำหัวยหลัว,บ.คำกั้ง ต.ศรีสมเด็จ,เขตตำบลมหาไชยทุกหมู่บ้าน,เขตตำบลผาเสวยทุกหมู่บ้าน ยกเว้น บ.หนองบัว ม.1,เขตตำบลแซงบาดาลทุกหมู่บ้าน ยกเว้น บ.บัวสามัคคี บ.โป่งนกแซว บ.โพธิ์คำและบ.โนนทรายสำราญ, อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์23/02/2562 08:0023/02/2562 10:00
285กาฬสินธุ์บ.หนองบัวโดน หมู่1, หมู่7, หมู่11 และ หมู่12 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์23/02/2562 08:0023/02/2562 17:00
286กาฬสินธุ์(บ.สี่แยกสมเด็จ ม.4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์), (บ.หนองบัว ม.1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์), (บ.หนองอีดุม ม.6, บ.หนองแสงใหญ่ ม.1,ม.2,ม.7,ม.8, บ.โนนสะอาด ม.3 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์)16/02/2562 09:0016/02/2562 16:00
287อำนาจเจริญหน้าโรงสีโชคทวีถึงบ้านหินกอง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ08/02/2562 09:0008/02/2562 16:30
288กาฬสินธุ์บ้านน้ำคำ ม.10,บ้านร่องคำหมี ม.12,บ้านโคกสี ม.2,ม.3, บ้านคำบง ม,1,ม.8,ม.11,ม.15 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์08/02/2562 09:0008/02/2562 16:00
289อำนาจเจริญบ้านหนองขอน อ.หัวตะพาน07/02/2562 09:0007/02/2562 16:00
290อำนาจเจริญบ้านเชือก,บ้านหนองปลิง,บ้านดอนเมย,บ้านก่อ,บ้านโหนนหนามแท่ง,บ้านหนองแคน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ25/01/2562 09:0025/01/2562 16:30
291กาฬสินธุ์บ้านโนนสวรรค์ ม.9 (คุ้มลานมันผดุง),บ้านสี่แยกสมเด็จ ม.5,บ้านหนองกุง ม.13 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์23/01/2562 11:0023/01/2562 13:00
292อำนาจเจริญบริเวณบ้านไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ15/01/2562 09:0015/01/2562 16:30
293อำนาจเจริญบ้านนาดอกไม้ ถึง ปากทางบ้านน้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ14/01/2562 09:0014/01/2562 16:30