ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านมหาราช,บ้านช่องช้าง ฝั่งขาไปอำเภอบ้านนาสาร
18 ธ.ค.62 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30น. กฟอ.เวียงสระจะดับไฟฝั่งขาไปอำเภอบ้านนาสารตั้งบริเวณซอยลุงนวล,บ้านมหาราช,และเหมืองแร่มงคลมหาราช ตลอดจนถึงจุดแบ่งแดนบ้านช่องช้าง ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวสาย และย้ายจุดติดตั้งต้นเครื่องวัดแรงสูงจุดแบ่งแดนระหว่าง กฟอ.เวียงสระ และกฟส.บ้านนาสาร ซึ่งหากการดำเนินงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด ทาง กฟอ.เวียงสระ จะจ่ายไฟคืนทันที จึงห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการใดๆในระบบจำหน่ายทั้งสิ้น จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบขออภัยในความไม่สะดวก
18/12/2562 09:00
18/12/2562 16:00
กฟอ.เวียงสระ
077361100,077361124
อภิสิทธิ์ หอมชื่น
ลำดับดาวน์โหลด