ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสี่แยกสมเด็จ หมู่2และหมู่6 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ตามแนวถนนสมเด็จ-สกลนครฝั่งขวา ตั้งแต่หน้าศาลเจ้าพ่อสมเด็จ ถึง ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ
จะทำการดับไฟให้แขวงทางหลวงตอกเสาเข็ม เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานลอยที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
20/04/2562 09:00
20/04/2562 10:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด