ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าสถานีสองพี่น้อง2 ถึง แยกดอนพรหม
ปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มอีก 1 วงจร ตั้งแต่หน้าสถานีถึงแยกดอนพรหม (ฝั่งตลาดทุ่งคอก)
15/12/2562 08:00
15/12/2562 17:00
กฟต.ทุ่งคอก
0884573119
ปรัชญา สว่างศรี