ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
SEK01S-20 ถึง สี่แยก บ.ดงบัง และ SEK01R-04 ถึง SEK01S-27
ปักเสาขนาด 22 เมตร จำนวน 17 ต้น
จาก SEK01S-20 ถึง สี่แยก บ.ดงบัง และ SEK01R-04 ถึง SEK01S-27
19/12/2562 08:00
19/12/2562 16:00
กฟอ.เซกา
081-8796639
ประสิทธิ์ วะสาร
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟปฏิบัติงาน