ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอนกลาง-บ้านหินร่อง ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าที่ติดแนวเขตก่อสร้างถนนสาย นม.4027 แยก ทล.2160 –บ้านโคก อำเภอคง,แก้งสนามนาม จ.นครราชสีมา เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.00 –16.30 น. บริเวณไฟดับ บ้านดอนกลาง-บ้านหินร่อง ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่าย กระแสไฟฟ้าทันที
หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
13/12/2562 08:00
13/12/2562 16:30
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก