ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอพล
คืนสภาพการจ่ายไฟ ฟีดเดอร์ 4,10
20/12/2562 09:00
20/12/2562 16:00
กฟจ.ขอนแก่น
0897132994
สุชาติ ลีทอง
ลำดับดาวน์โหลด