ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวัดขนาน - สะพานข้ามแม่น้ำตาปี
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย พื้นที่ไฟดับ ฝั่งซ้ายของถนนเอเซีย (41) ขาขึ้น ตั้งแต่ทางแยกเข้าวัดขนานถึง สะพานข้ามแม่น้ำตาปี
18/12/2562 09:00
18/12/2562 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075368622,0897299103
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด