ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 8 บ้านโคกมะม่วง ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย22เควี
17/12/2562 08:30
17/12/2562 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด