ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองไผ่ ม.5 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ, บ.คำกุง ม.5 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
สับเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง
02/04/2562 09:00
02/04/2562 16:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด