ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โพนสวาง ม.4, บ.โพธิ์คำพุทธคีรี ม.5, บ.คำน้ำแซบ ม.6 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์, บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ดำเนินการรื้อถอนและติดตั้งลูกถ้วยแรงสูงใหม่
24/05/2562 09:00
24/05/2562 17:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด