ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น จากฝั่งตรงข้ามสนามไก่ชน ถึง บ.คำครึ่ง
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น จากฝั่งตรงข้ามสนามไก่ชน ถึง บ.คำครึ่ง
18/10/2562 09:00
18/10/2562 17:00
กฟอ.กระนวน
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขออนุมติดับไฟ