ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โนนสะอาด ม.3, บ.หนองแสง ม.1,2,7,8 บ.หนองอีดุม ม.6 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ, บ.หนองบัว ม.1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ และบ.สี่แยก ม.4 (ช่วงตั้งแต่หน้าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ถึง บ.โนนสะอาด) ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ย้ายแนวสายระบบจำหน่าย เนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างสะพานลอยที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
06/04/2562 12:00
06/04/2562 13:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด